Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 49, «fcSffir] [Rhif 243, <%g- Irprfa; BYLGEBBAWN MISÖL Y METHOBÎSTIAID CALFINAISB. IONAWR, 1851. CYNNWYSIAD. Traetbodau, Gohebiaethau, a Llythyrau. Y Flwyddyn Newydd..................... 1 Hanes yr Angbydffurfwyr ............... 4 Y Diwygiad Protestanaidd ynLloegr... 8 Ysgol Athrawol Abertawe ............... 10 Llytbyr y diweddar Barch. T. Lloyd, o Abergele ................................ 12 DlRWESTIAETF, Gweledigaeth ryfedd ..................... 13 Anerchiad at Ddirwestwyr a Chrefydd- wyr Cyühru.............................. 15 Gemau Detholedio, Gras yn sancteiddio y dymher........... 15 Y Crístion a'r Bedd....................... 15 Iihai o gas-ddynion CatwgDdoeth..... 16 Cysylltiadau y Greadigaeth............... 16 Pennod Miá Ionawr, 1851 ............... 16 Barddoniaeth, Trem ar yr Ysgol Sabbothol ............ 18 Gruddfanau BÜbefair..................... 18 Glyu Wylofain....sSr...................... 18 " Dydd y pethau bychain".............. 18 Adolygiadau a Hysbysiadau Lleenyddol. Y Mab Afradlon........................... 18 Cyfìeithiad o Addysg Chambers i'r Bobl 21 Gramadeg Cymraeg..................... 21 Y Darluniadur Anianyddol............... 21 Bywgraffiad y Parch. Richard Davies, Llansadwrn, a'r Parch. Thos. Evan3, Caerfyrddin.............................. 22 COFHODAU CYMDEITHASFAOL, Araeth ar Natur Eglwys yn Nghym- deithasfa Pont-y-fiool.................... 24 Penderfyniadau Cymdeithasfa y Dref- newydd, yn mherthynas i weithred- iadau y Pab yn Lloegr .. ............ 28 Trefn Oedfaon cÿhoeddus y Gymdeith- asfa....................................... 29 Rhestr Marwolaeth, Thomas Ellis, Sychtyn, Llaneurgain... 29 Morris Griffiths,* Birfcenhead ,...........30 Newyddion Cartrefol a Thea> < Ht. Yr Ymgyrch Pabaidd a'r CynLyT::^! Gwrth-babaidd.................."...... 30 Barn Pendefìgion Pabaidd am drefniaut diweddaryPab........................ 5ü Dr. Cumming a'r CardinBl Wiseman... .11 Y Cardinal ac Ewyllys Mr. Taylor.......31 Puseyaeth mewn îselder.................. 31 Y Bibl yn Ehufain....................... 32 Syria....................................... 32 Urdd Newydd Babaidd................. 32 Dr. Duff'................................... 32 Y Cronicl Cbnadol, Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Lewis,'Cherrapoonjee.................. 33 Pigion o Lythyrau oddiwrth y Parch. W.Pryse, Sylhet........................ 35 Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Williams, LÌydaw...................... 36 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. JANUARY, 1851.