Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 54, <^$n [Rhif 248, %l«Z ílen Irpnrîa; BYLCH6RAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFÎNAIDH MEHEFIN, 1851. CYNNWYS.'AD. Bywgraffiad. Mr. Wm. Jones, Rhiwaedog, gerllaw y Bala, Ehaal............................ 181 Tbaethodau, Gohebiaethau, a Llythyeaü. Cariad Duw tuag at Bechaduriaid (par- had o)................................... 184 Duwinyddiaeth Naturiol .............. 186 Hanes yr Anghydffurfwyr a'u Ham - serau (parhad o ) ................... 190 Crefydd yr Oes hon ..................... 194 Poblogrwydd y byd cyn y Diluw...... 196 Amseriad adeiladu yr Arch ............ 196 Yb Ysgol Sabbothol. A oes eisiau Diwygiad yn yr Ysgol Sabbothol?.............................. 197 Yr Ysgol Sabboŵol a'r Pregethwyr... 198 Yr Ysgol Sabbothol..................... 199 Marwolaeth ysgoleiges ieuanc, aef Re- becca, merch Mr. Thomas Jones, Li- verpool ................................. 200 Gemau Detholedig. Duw i'w adnabod yn Ngbrist ......... 200 Meddyliau am y meddwl .............. 201 Pennod mis Mehefii), 1851 ........... 202 Hanesion Crefyddol. Crefydd yn Florence, prif ddinas Tus- cany .................................... 203 Yr Efengyl a Hindooaeth.............. 204 Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr .. 205 Cymdeithas Genadol y Wesleyaid...... 205 Cenadaeth yr Eglwys Wyddelig ...... 205 Cymdeithas Genadol Llundain......... 205 Cymdeithas y Traethodau Crefyddol... 205 Cymdeithas Ysgolion Brytanaidd a Thramor................................. 206 Cyfarfod Blynyddol y Fibl Gymdeithas 206 Rhestr Marwolaeth. Mrs. Grace Thomas, Borthaethwy...... 207 Mr. Evan Jones, o'r Fron Oleu, Llanfi- hangel Ysgeifiog, Môn .............. 207 Mr. William Harry, Trafel-yr-ych ... 207 Mr. William Roberts, Dodgeville, Wis- consin, America, gynt o Sir Gaer- yuarfon ................................. 208 Y Parch. Robert Davies, Llanwyddelan 210 Newyddion Cartrhfol a Thbamob, YSenedd ............................... 211 Yr Arddangosiad Mawr yn Llundain 211 Eglwysi Newyddion ......".............. 212 Y Cyfrif Eglwysig ar y 30ain o Fawrth 212 Marwolaethau Arglwyddi Langsdale a Cottenham.............................. 212 Portugal.................................... 212 Troedigaethau oddiwrth Babyddiaeth yn yr Iwerddon...................... 212 Ymherawdwr China ..................... 212 Y Cbowicl Cesabol. Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Pryse, Sylhet ..................... 213 Cyfìeithiad o Lythyr oddiwrth U Jar- kha, Cassia.............................. 213 Y Cenadaeth Iuddewig.................. 214 Cenadaeth y Presbyteriaid Unedig yn Old Calabar, Affrica .................. 215 Gwrthwynebiadau Pabaidd i Genad- aethau Protestanaidd ............... 215 Yr achos Cenadpl ........................ 215 Gair i'w ddyweyd yn y Cyfarfod Gweddi Cenadol....................... 216 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, BRIDGE ST. ROW. JUNE, 1861.