Symud i'r prif gynnwys

Y DETSOEFÀ. Rhif. 577.] TACHWEDD, 1878. [Llyfr XLVIII. PERAROGL CRIST. CYNGHOR GWEINIDOGAETHOL GAN Y PARCH. EDWARD MATTHEW3 (Parhâcl o tu dalen 372.) Cofiwch bob amser fod ymroddiad i llwyr a hollol 1 waith y weìnidogaeth, ; mor bell ag y mae amgylchiadau yn caniatâu, yn anhebgorol anghenrheìd- | iol; hyny ydyw, nid yw gweinidogaeth j yr efengyl, os cymerir ati, i fod yn ail | i ddim. Ni fyn Daw roddi ei "ogon- j iant i eraill, na'i fawl i ddelwau cerf- | iedig." Gwelwyd, lawer gwaith, pan j y byddai pregethwyr yn syrthio yn | ddwfn i fasnach, ac yn teimlo cryn \ ddyddordeb yn hyny, ie, yn fwy nag ! mewn pregethu yr efengyl, fod y cyf- j ryw yn sychu i'r welnidogaeth, ac o'r | diwedd yn marw iddl, er wedl cychwyn I yn weddol obeithloL Nid ydyw yr Arglwydd yn rhanu el ogoniant a'i fawl â dim arall; rhald i'r cwbl fod yn ddarostyngedig i'r dyben uchaf; ac os nad felly y bydd, rhaid yw, cyn nemawr amser, l'r cwbl sydd yn gwrthsefyll yn erbyn rhoi y tlaenoriaeth i'r efengyl, gael ei ddarostwng yn droedfainc i'w thraedhi. "Rhaidyw i Grist deyrn- asu." Rhaid iddo fod felly yn eich meddyllau ; yna, bydd yn sicr o fod yn weledig felly yn eich holl symudiadau. Gwirlonedd eglur i bawb ydyw mai anmhosibl yw "gwasanaethu dau ar- glwydd; canys naill ai efe a gasâ y naill, ac a gâr y llall; al efe a ymlŷn wrth y naill, ac a esgeulusa y llalL Ni ellwch wasanaethu Duw a nwmmon." Beth bynag fydd yn galw eich sylw yn y byd hwû, na wasanaether hyny, fel eich dyban penaf, elthr gwasanaether Crist, "'yr unig Arglwydd, a'n Iach- awdwr Iesu Grist, yr hwn a'i rhoddes ei hun drosom." Y dyben hwn fyddo yn orachaf, a phob peth arall yn ddar- ostyngedig iddo. Os na bydd Crist yn eich calonau, bydd yn sicr o fod o dan eich traed. Dellwch gymundeb a chyfeillach agos a chyson â'r Arglwydd Iesu; ymrwblwch ynddo, fel y dywed- ir, a bydd elch harogl yn beraidd i'r Arglwydd yn y nefoedd, ac i bob cylch cymdeithasol ar y ddaear. Bydd Duw yn cara eich cwmpeini, yn ymhyfryda byw gyda chwi, "a rhodio yn eích plith." Pregethwyr yn byw mewn llygredig- aethau, ydynt, nid yn unig yn arogl anhyfryd i Dduw yn y nefoedd, ond hefyd i ddynion ar y ddaear; ac nld yn unlg i'r samt ar y ddaear, eithr 1 bech- aduriaid hefyd, y rhai sydd yn ym- hyfrydu byw eu hunain yn yr un pethau. Nid ydyw pregethwr hanner meddw yn gwmni hapus mewn tafarn. Gwell gan teddwon gael meddwon di- grefydd i'w cyfeillach na meddwon crefyddol, ac yn enwedig meddwon gwelnidogaethóL Bydd gweled dyn yn y pulpud ddydd Sal, yn nghanol lìestri sanctaidd teml Dduw, a gweled yr un dyn ddydd Llun, neu rhyw ddydd arall, yn nghanol llestri aflan tsml Bacchus, ac o daa effeithiau eu crn- nwysiad, yn arogi yn terfynu ar i'oi ya 2 ii