Symud i'r prif gynnwys

Ehip 769.] [Llyfb LXIV. D R x S 0 .R x A*. CYLCHGBAWN MISCL Y METHODISTIAID GAL.FINAIDD Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Bhyl. TACUWEDD, 189 4. (ÜgtttttBBíStaì). 1. Adgofion am y Parohedigion Morgaa Howells ac Evan Harris, ac Enwogion eraill y Cyf undeb. Gan y Parch. B. Hughes, Llanelwy.................... 401 2. Y Sabboth. Gan Miss Ellen Hughes, Llanengan ..........................409 3. Y Zoroastriaid, neu y Doethion o'r Dwyrain, a'u Crefydd. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A., LlanditiauH...........................................415 4. Thomas Phillips, Ysw., U.H., Abertawe. (GydaDarlun.)....................419 Babddoniaeth.—" Ar yr Aden ".............................................. 409 Manion,—Dadleuaeth, 415. Cydwybod Dyner a Gair y Gŵr, 418. Pethau wedi newid, 487. Gweinidogaeth y Gair, 438. Athrylith a Thalent, 438. Y Dyn Doeth, 438. O'b Dbemynfa.—Y Proff. Hugh Williams a'r Bedydd Cristionogol.............. 420 Gwaith a Symudiadaü y Cyfündeb.—1. Y Casgliad at Athrofa y Bala.—2. Gyda'r Adran Seisonig.—3. Arholiad Athrofa Trefecca.—i. Cymdeithas Geaadol Gàrtrefol y De......................................................421—427 Cymdeithasfaoedd.—Cymdeithasfa Pwllheli.................................. 429 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. William Mona Williams, Tanygrisiau.—^2. Y Parch. J. D. Boberts, Corwen.............................................. 434—436 Cbonicl Cenadol,—1. Llydaw.—2. Bryniau Ehasia—Shillong—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans.—3. Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Jones, B.A.—4. Sylhet—Llythyr oddiwrth Miss E. A. Roberts.—5. Treuiiadau y Genadaeth..........................................................438—440 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYPRFA Y CYPÜNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREPFYNNON: ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] NOYEMBER, 1894.