Symud i'r prif gynnwys

Y DR7SORFÄ; • / 'y ****** ' YN CYNNWYS PEáTHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDDîON CALFINAIDD. Rhif. 158. CHWEFROR, 1844. Pris 6ch. DcWINYDDIAETH. Arwyddion yr Amserau—Y Saith Phiol ...*.................. Talfyriad o Brejçeth Jlr. Robert Jortejj. Wyddgrug ............ Cpfnodìuí o bregethMr.JohnEIlis, ÄẀrma îiloffion ¥«Hyfryd Wlad ............... Daearydbiaeth. Ymddyddan rhwng lwan a Llywel- yn ......................... Y Mynyddoedd taullyd, paibad o G wastadedd St. Ffagan.......... GOHEBIAETHATJ, &C. Cysur mewn cystudd ,»........ Dvledswvddau Athrawon yr Ysgol Sabbothol...............____ Henafiaetb—Rbagymadrodd o ei- ddo y Parch. W. Williams, Pant- y-celyn.................... Llythyr yiighylch y rhai anfedydd- iedig................ ". ------ Annerchiad at Gyhoeddwr y Drys- orfa .......,-* ».*fti.....'........ Adfywiad efefý*ffiPbl............ Cerddoriaeth................. Y Flwyddyn 1843... J»......... Ysgolion i ddysgu plant pawb.... cynnwysiad. Gofyxion ac Atebion. ; Gofyniad Jonathan ac Atebiad ... «33 j Aleb i'r Gofyniad yn nghylch To- bacco....................... 3» Adolygiad Y WaSG. ,. ! Nicotiana (Tobacco)............... 3(; j Tystiolaeth ostyngedig i ddaioni a nç tboster Duw, &c..........'.."... 55 56 56 .45 46 46 47 49 i 53 53 54 57 ■ HaNESION Cenadol a Chrefyddol. i Llythyr y Pnrch. T. Jones, Cassia 58 .; Ara]l 'oddiwrth y Parch. W.''L'ewTs 58 1 Cyfarfod Misol Sir Frycheiniog .. 58 'j Agoriad Capel Llanelwy .... .... 59 Ysgol y Boro* Hoad^Ll^ûdain.... 59 Hanesion Gwladol, &c. China........................ 60 Yr India Ddwyreiniol.......... 60 Y Senedd Ymcrodrol............ 60 Amrywion................ 61, 62 Llesoldeb Meddyginiaetb Dail... 63 Dirwestiaéth .........:____...... At y Beirdd.................. Priodasau .... . ............ Cofiant Mr. S. Davies, Llanarmon Mr. D. Davies, Penmachno ...... 64 Marwolaeth Mrs. Bywater, yn Ber- bice....................... 64 Marwolaethau ,................. 64 63 63 «3 63 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE STREE.T. FEBRUARY, 1844.