Symud i'r prif gynnwys

î DRYSOHFâ; ! .."-* ' , ■•' -- • YN CYNNWYg PETHÂU YSBRYDOL A BUDDIOL. j , 'CYHOEPDÈDIG DAN OI.TOÌAD Y TRÉFNYDDION CALFINAIDD. I Rhip. 161. MAI, 1844. Pris 6ch. . '"< Dt'ẂrNÝDDIAETH, Aáerchíad:atSwyddogion Eglwysig ;129 Iiloffiou ...... ..,....., ...... 130 Hanes üeuddeg llwyth Israel ..' Í31 Myíyrdodan ar yr amserau ..,.., .132 •Gwyn am Gàriad brawdól;..;.... 132 cynnwysiad. Ymddýddan rhwng Ymofj-nydd â f - Sylwedydd 'ynghyìch Casgiiadau/ a\ Acbosìon Crefyddol ...:.,.. í 148 Sylw ar Lythyr Éphron ac átebí^i 150 Adolygiad y Wasg. Cofiant y Parcb. J.'DàVi«s,'Nant- Traethódau, &c. ". ! ^^"^'^W^Ìr^".....HI Efordd rwydd ahawdd gydag An- Gwaith y Parch. T, Wàteon......lo2 ffyddwyr, parhad o,. ,*. »., ." >■.-.;. 133 Hanesion Cenadol a Çhrefyddol. Dedw>-dd wcb v nef..... * ^..... i. Í35. Ŵfỳnion o Lythyr y Par'cb. Jsunes . /Cariad ä Chenfigen..........,.. 135 i WUliams, Llỳdaw ..V..V....... 153. Daearyddiaeth. M " [Htoes Gweithjediàdau Cangen- ' YŴyDyddoeddtánllyd....':..... W[llS^r^^tÌÙtZ........S . . ^ .^ . r\ . , Cyfarfod Misol Sjr fîenfro ....... 154- >W- V. £&$S!S!%*R\ [■„£ J W*' Yr Ysgolion Sabbathol , m ,.....155 -ŴBwestmeJh yn yöanríf ddjweddâf 137 Cyfarfod yn Ngnrnwyd .......... 155 *NawisdGyJel^'lDdirffestolLrver. :. HanesW Gwladól, &c. •- I! W$li $ a?Ŵ> i§** .>.-,....... 1-30 j Tah5ti—America—-Twrri-ŵoeg s ""i'ŵ\ ^, ? GpHJOJJlAETHÍLÜ, &•<$,' ;Ì'atAýddiäeth ...^ ..V."^i..... ,í 141 'Atbrofa Cýmdeífliás "ýf Ysgolion j Brytanaidd a Thrasnor........ 142 S Ẅ' Vrbyftídüpd y byä ....'.-.:■■?.. -, 143 . L.. 'ẅ'jil. dJweddars Barch.Jobn .. _ . ■JJte U. c >. t< -jflyn'...........'144 _ jolyjP^iif 3-groes,.-..;..©. f; 145.. in«v\i «t.. Lluiidaìn, .yn -•-Ysbaern.......... ......... 156 Portugal—Ffrainc............. 157 Yr îwérddon ,.____............. 157 Y Setièdd Ymerodrol............' 158 Amrywion ....-».......... i;... Ì58 Y Sefydliad Dàrbodawl Cymfeig.. îâÖ" Priodàÿ.................... ..3301 - COFIAIST'A MAÎtWaLAEÎHAD. > ; , Hynafiaid Çglwys Pwllheli ...... 159 '■>'+ •^gîIf'í,^, fiwhi! fä ffredUioí..... 14fi j Mrs, M. Williams, Werthyr Tydfil 159, Par-cb y "Frenhjnes yictoria il-rSab- -J Mrs, í^. Djc^ins, N0w Inn .,."... JŴ) - 'tîjitn;..,;, ..** ,T........... .A146 ] Marwolaeth Mr. I. Dayjes# America 160 > CAERLLEON: ; . iRGÎlAf FẄD GÁN J. a j;. PARRY, EASTGATE STREET. MAY, 1844.