Symud i'r prif gynnwys

Y DE7SOBFÄ; 'fjjfi YN CYNNWYS PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 164. .; AWST, 1844. Pris 6ch. Cofiant am y Parch. W. Lloyd, B.A o Gaernarfon................ DüWINYDDIAETH. Arwyddion yr Amserau ......»'. Cofion o Bregeth y diweddar Barch. Juhn EHas .................. Emyn, « Tydi, O Dduw, wyt yn edrỳch arnaf fì' ............. Traethodaü, &c. Cariad Brawdol................ Talfyriad o Araeth Mr. John Rees, Tregaron, mewn Cyfarfod Cen- adol........................ Emyn, Y. trçnadaeth ........... GOHEBIAETHAÜ, &C. Pethau angenrheidiol eu gwybod— Llyìhyr VII. Am Areithfa Cy- manfaoedd a'r Cofiantau....... Ychwanegiad at Restr pregelhwyr Sir Gaerfyrddin.............. Yr Oriawr Alarwm.............. Nodweddiad y Puritaniaid Tem bach, neu Natur ac Effeitbiau Gweddi Pa fodd i ysgrifônu i Gyboeddiad- au Misol cynnwysiad. Cysuro Sion .................. 239 DlRWESTIAETH. Chweched Gychwyl Ddirwestawl Llantrisant.... .*............. 239 Amrywion. Gofyniad.......................241 Hanes Cyfarfod Blynyddol Ysgol Boro' Road, Llundain ........ 2411 Cyfarfod Dinorwig ar Agoriad Ys- goldŷ newydd............... 242 Cais am Gyngor Meddygol ...... 242 CoFNODAU CYMDEITHASFA Y BÀLA, Cyngor (Charç/e)y Parch. D. Jones, Caernarfon, &c. &c.......243—252 Hanesion Cenadol. *"*' Yr Aohos Cenadol.—Y Goror .»..". 252i. Preistweston ................ .M 253 HANESION GWLADOL, &C. . Y Seneäd Ymerodrol___"....'....' 254 Amrywion.............,'...... 254 Genedigaeth a Pbriodasau ........ 255- . COFIANT A MaRWOLAETHAÜ. • 225 228 231 232 232 233 235 235 237 237 237