Symud i'r prif gynnwys

íSTt'IPS ■>•:- Y DR7SORFÄ; YN CYNNWYS PETHAU YSBRYDOL A BÜDDIOL. CYHOEDDEDIG DA.N OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 166. HYDREF, 1844. Pris 6ch. Y CYMN DüWINYDDIAETH. Moddion Adfywiad Crefyddol----- 289 Cofnodiad o'Bregeth y diweddar Barch. J. Jones, Edeỳm, 1804.. 292 Duw i'w ganfod yn mhob peth.... 293 'TrAETHODAT;, &c. Traethawd ar ardderchawgrwyddyr Egwyddor o Gariad .......... 295 Pregetíi dda a phregeth ddrwg------298 Gwirysbrŷd Cenadfìl............298 Emyn Cenadol ,............... 299 Daearyddiaeth. Y'inddyddan rhwng Iwan a Llyw- elyn ynghylch Westmoreland a Swydd" Derby«............... 300 GoHEBIAEÌTIAU, &C. Sefvllfa Gymreig newydd vn Ame- rîca ..."..................... 301 Trefedigaethiad yn Aroerica..*... 301 Cymdeithas er diogelu bywyd, &c. 302 Ymddyddan ynghylch Amerìca ... 302 Eglurhad ar ddariuu o'r Ddaear ;. 303 Off'eryn dimstr—Dyfais y Cadben Wârner .*......."____........ 303 Arian a offrymir i Babyddiaeth ..- 304 Cyfrif-cywrain p drigolion Brydain 304 Ad'olygiad 'Buche'dcnaeth........ 305 YsgoUon ..Cymsruia'r hen iaith Gym- raeg '.......................*... 305 Yr Iuddewon a'u Lleenyddiaeth ... 307 YTstyriaethau difrii'd/ìwys........309 ATH RON Y D DIAETH. Effeithiau anianyddol diodydd | nieadwol, &c. .."..............310 WYSIAD. Elusengarwch......'» «........... Gofynion ac Atebion.. ,> ...-..,... Cynghorion Meddygol ....... ., Hysbysiadau Crefyddol. | Ail Gyîchwyl Y'syolion Sabbothol Dowlais.................... Cylehwyl Ddirwestol Amwythig .. Trysori y Bibl yn y cof......... Cyngor i Wr ieuanc --....►..... Hanesion Gwladol, &c. India a China........,.í .... — Tahiti........................ Ffrainc................""........ Ysbaen.......-................. America ...................... Y Werddon.................... Y Senedd Ymerodrol ---------->..*. .' Gohiriad y Senedd-----Araeth' y" Frenhines ................. Dirwest.......-................ Gwanc afradus am y.Gin........ Miìwyr Presbyteraidd ____,. .. Cledr'-ffordd eíto................. Atjolygi.vp-.y"Ẃasg. Y Canor Dirwéstol.............. Hysbysiadaü Lleenyddol. Gwobr aän y Traethaẅd goreu ar Enllibio "<..____,..,...-..•,...■ Agoriad Ysgoldy Dhrorwic ....... COFIANT A MaRWOLAETHATJ. Coriant Mr. D. Jones,'Ty du, Mon Cofiant Mr. W. Wiììiams, Tu-ncha 'r ffordd, Dolyddelen.......... Marwolaetbau,-'&6.......... .,,.. ;■*■ 31S 319 .: 7.;:',. ■ . '. CAERLLEON: ARGR'AFFWYD GAN J. a J. PARRY, EASTGATE STREET.