Symud i'r prif gynnwys

Y DRYSORFA. Rhif. LXIX.] MEDI, 1802. [Llyfr VI. CRYNODEB 0 BREGETH a dra.ddodwyd gan y diweddar ba.rch. morgan howell, yn Nghímdeithasfa Aberystwyth, Ebrìll 2il, 1846, am 10 or gloch, ar y maes. Ioan xvii. 3 : " A hyu yw y bywyd tragywyddol; iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwn a anfonaist ti, Iesu Grsit." Y mae lh'osowgrwydd o dduwiau yn y Dyd hwn, ac y mae pawb yn adnabod rhy w dduw ; ond nid oes bywyd tragy- wyddol heb adnabod jt unig wir Dduw, a'r hwn a anfonodd efe, Iesu Grist Mae y bennod hon yn cael ei hystyr- ied yn gopi o eiriolaeth Crist yn y nef, a'r copi goreu o hyny a all fod ar y ddaear ydyw. " Y pethau hyn a lefar- odd yr Iesu, ac efe a gododd ei lygaid i'r nef, ac a ddywedodd, Y Tad, daeth yr awr." Rhyw awr ryfedd oedd hon. Dywedodd un bardd Seisonig am dani, " An hour for which all hours were made." Mae sylw wedi bod ar yr awr hon erioed, ac fe fydd sylwi arni byth, i dragywyddoldeb. Awr y bydd cofio am dani wedi i'r holl oriau eraill fyned heibio yw hon. Yr awr dywyllaf ar Grist, ond yr oleuaf o bob awr i bech- adur. Y mae oriau tywyll wedi cyfar- fod â llawer o honom, ac fe ddaw oriau tywyll, a thywyllach na dim a welsom eto,' i'n cyfarfod ; ond daw i ni oleuni yn mhob tywyllwch wrth edrych at yr awr hon. Dyma yr awr sydä i oleuo tragywyddoldeb. Yn yr ail adnod y mae breniniaeth Crist yn cael ei gosod allan yn helaeth iawn. " Megys y rhoddaist iddo awdur- dod ar bob cnawd." Y mae ei frenin- laeth ef yn gyffredinol, ond ei archoff- einadaeth sydd yn neillduol: "Fel am y cwbl a roddaist iddo, y rhoddai efe ìddynt fywyd tragywyddol." Yma y Cyfres Newydd. gwelwn fod gwaith y Personau Dwyfol yr un hŷd a'r un lled o'r sylfaen i fynu. Y Tad yn rhoddi i'r Mab, a'r Mab yn rhoddi iddynt fywyd tragywyddol; a bydd gogyfuwch ogoniant i'r Drindod sanctaidd byth am ein hachub. Yn awr, os hyn yw y bywyd tragy- wyddol, sef, cael golygiadau priodol am Dduw ac am Iesu Grist, rhaid fod gol- ygiadau anmhriodol am dano yn farw- olaeth dragywyddol. Y mae camsyn- iadau damniol yn y byd yma ; ac y mae perygl mawr rhag syrthio iddynt; ond dyma'r starting point am fywyd tragy- wyddol, sef, adnabod jte&òçt wir Dduẁ, a'r hwn a anfonodd.efef\fos8u Grist. Y mae yr adnabýédiaetb^iion yn un ysgryihyrol. Y Bibl ymíl^w y drych —y glass ; ond wedi cael y drych, rhaid cael y llygad, ac wedi cael y llygad, rhaid cael y goleu cyn y gwelir dim. Gweled ofnadwy yw gweled yn y drycîHiWn, ac yn y goleu dwyfol. Y %ìe pechadur ì'w weled ynddo fel pe gwelech*£atan ei hunan. Mae dynion yn myned i lawer lle er mwyn dileu argraff y gweled yma; —rhai i'r play-houses, eraill i'r baUs, eraill i'r races a'r tafarndai. Yr oedd un dyn unwaith yn myned i'r oedfa gyda bwriad i ladd y gweinidog ; ond pan aeth yno a dechreu gwrando, yr oedd yn meddwl yn ei galon mai am dano ef yr oedd y pregethwr yn dy weyd Sob gair. Yr oedd y drych yn cael ei dal o'i fiaen, a'r goleu nefol yn lle- wyrchu nes oedd yn darllen ei hoÜ galon, ac yn ofni y buasai digofaint J)uw yn b b