Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhip 21, VJ$F] [Rhip 213, %&? Y DRYSORFA: i&rldjgpafou ^rtèol g ŵtjo&tèttattí ealffnattŵ* !MEDI, 1848. CYNNWYSIAD. BrWGRAFFIAD— Sabat, yr Arabiad........................ Y PULPUD— Sylwedd Pregeth y Parch. J. Jones, Edeyrn.................................... Awgrymau i Bregethwyr............... Aflwyddiant Gweinidogaethol ......... Traethodau— Am Berson Crist........................ Swm y Gyfraith ......................... .-|K"ä Ysgol Sabbothol— Athrawon i ddysgwyl bendith......... " Cofia dy Greawdwr''.................. GOHEBIAETHAU AMRYWIAETHOL— Taith ar y Cyfandir—Pen. viii....... Llythyr hen frawd yn y weinidogaeth 273 276 277 277 278 280 281 282 284 286 GWEDDILLION &C. METHODISTAIDD— Llythyr y Parch. John Elias......... 287 Adgofion am y Parch. R. Jones, Wern 288 COFNODAU CYMANFAOL— Cymdeithasfa Machynlleth ............. 289 Cymdeithasfa Pen-y-bont, Morganwg 296 Cronicl Cenadol— Y Genadaeth at yr Iuddewon......... 300 Rhestr Marwolaeth— Y Parch. T. Lloyd, Abergele......... 301 Mrs. M. Roberts, Gwern Helen...... 301 Mr. W. Morris, Niwbwrch, Mon ... 303 Mrs. Williams, Ynysan ................ 303 Newyddion Gwladcl— Ffrainc....................................... 303 Y Rhyfel rhwng Awstria a Sardinia 303 Y Senedd ................................. 304 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. SEPTEMBER, 1848.