Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif 24, fcgSM [Rhif 216, %£? Y DRYSORFA: %U$Sraüw í&tsol g í*tetí)oîítsttatîí €alfc'naílẅ- RHAGFYR, 1848. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad— Y diwygiwr John Calvin.........,...... 369 Y PULPUD— Cyngor gan y Parch. J. Thomas, Aher- teifi, ar Ordeiniad Gweinidogion.... 374 Traethodau— Heddwch Duw.............................. 376 Yr Ysgol Sabbothol— Jubili yrYsgol Sabbothol yn Nghorwen 380 Pwysleisio wrth ddarllen ............... 381 GOHEBIAETHAU AMRYWIAETHOL— Taith ar y Cyfaudir—Pen. xi............ 382 Iíanes Bywyd y Parch. J. Evans, Llwynffortun............................ 384 BaRddoniaeth— Gweddi a Gobaith y Credadyn Cys- tuddiol.................................... 385 EmynNadolig.............................. 385 Adolygiadau, &c— Llyfr Cyfrifon à Chofnodau Eglwysig. 386 Y Proplnwdoliaethau .................. 386 Darlun y Parch. J. Jones, Tal-y-Sarn 386 Cronicl CenaüOL— Y Genadaeth at yr Iuddewon........... 386 Cyfrif Trysorydd Cenadaeth Gartreful y Deheudir .............................. 38/ Cyfarfod Tea Cenadol Llundain........ 388 Hanesion Crefyddol— Cymanfa Gyffredinol Eglwys Brotes- tanaidd Ffraìnc ........................ 388 Agoriad Capel [Newydd diddyled yn Mlaenau Ffestiniog.................... 389 Esiampl i'w dilyn ........................ 390 Tystiolaeth Offeiriad am aneffeithiol- ioldeb yr Eglwys Sefydledig yn Nghymru................................. 391 Rhestr Marwolaeth— Mr. J. Griffith, Capel Curig............ 392 Mr. H. Jones, Maes Hafn............... 394 Miss Mary Roberts, Crug ............... 394 Mr. Wm. Thomas, Ystradgynllais ... 394 Mrs. C. Thomas, Llandeilo ............ 395 Mrs. M. Jones, Llanrwst ............... 395 Mrs. A. Griffiths, CerigCamog......... 396 Mrs. Evans, Hafod bant ............... 396 Mrs. J. Hughes, Traian.................. 396 Mrs. E. Griffiths, Abermaw............ 397- Mr. E. "Williams, Dolyddelen ......... 397 Mr. D. Williams, Trefforest........... 397 Mr. J. Williams, Rhuabon ............ 397: Newyddion Gwladcl— Awstria .................................... 397 Prwssia—Liberia—Ffrainc ............ 3S8 Yr India Ddwyreiniol .................. 399 Yr Iwerddon .............................. 399 Y Cholera ................................ 399 Manion....................................... 400 CAEELLEON: ARGRÀFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. nECEMEER, 1848.