Symud i'r prif gynnwys

^r ' t^/f^. fe Y DRYSORFA; (< §8 YN Cì'NW.i'S PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN" OLYGIAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhîf. 189. MEDI, 1S4G. Pris 6ch. V; ,»; >. léè, 04 Damnyddiaeth— Mabolaeth Crist.......................... Etholedigaeth.— Dylyniad o Bregeth y Farch. Dr. Chalmers ............ Duw yn mawrâu ci Air................. TraeÓiààmt, &çt— Nodau jt Aiîanedig ..................... GairTat R'ieui.............................. Peryglon Eglwys Crist................'.. Yr ìuddewon a Chrefydd y byd (par- had o) ................................ Pabyddiaeth fel y mac.—Erlidigaeth yn Madeira........................ *.. Dyn......................................... Goheòiaethaìt,— Adgoflon o Dadau Methodistaidd.— Rhif iv.—-Mr. W. Ffoulhes, Bom » uehel, a Mr. E. Jones, Maes-y- plwm .................................. Y diweádar Robert Jones, Tý b\vlkyn Congl d PregefHw'r— Gallu Duw.......................,......... CYSWYSIAD. 259 200 264 206 268 275 275 278 279 279 Pregeíha yr Efi.ngd.................... 280 Hîjsbgsiadau Crefyddoì, ò^e.— Hysbysiaetho ansawdd y? 'acbos pcrch- ynol i'r öjrmdeithas Geuadol Gar- treíol am y fiẅyddvn'yndiweddu Awst 1, 'lS-ië__-Dosbarth Sir Fflint................................ Crefydd ar y Cyfandir í................. Crefydd ýn Prussia ...................... Barddoniaeth,— Coífadwriaeth am y Pareh. J. Parry, Caerlleon.............»................ HänesÙn Caiadot a Gwladol,— 280 283 285 Ca^sia.....-.................................. H anesion Tramor..................... .-. Hanesion Cartrefoì,,...;,,.............. Yr Ÿsgoì Sabbathol—LÌafur hynod... Cojì'nit a T\íam-oIaethaJi,— Cofiant Mr. John Rowlands, Bryn howelj Pentir ;....................... Marwolaethaú ;,...'....'...,....,.......... 280 .280 287 28? 287 288 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN Y^CYIIOEDDWYR, EASTGATE ST. September, 1846. ; V..) ■■c r^ ,-< <-. v - <• \ -:■ <■ -; •• •• <• •' , ..: