Symud i'r prif gynnwys

IT DRYSORFÄ; tn cvn\tvs PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. CYHOEDDEDIG DAN OLYGIAD Y TREFNYDBION CALFÎNAIDD* Rhif. 191; TACHWEDD, 1846. Pris 6eh, Duwinyddiaeth,— Edifeirwch.....,..,........................ Pregeth ar Gyfiawnâd .................. Traethodauy ájr. Çhwilio ÿr Ysgrythyrau, parâd o .,,.., Gair at ítìeni, parâd o.................. Yr Ysgol Sabbothol..................... Eglwys Crist a'i Pheryglon............ Adgofion o dadau Methodistaidd.— Rhif. vl—>Y diweddar Barch. W. Williams, Pant v Celyn............ YBibl.............,...................... Gohebiaethau,— Y Gymdeithas Addysgiadol Gyrnreig Llythyr odilhvtth.G» Davies, Ysw,, Y CYÌÎWYSIAD. 321 326 330 331 334 336 339 340 S4t 341 Barddoniaeth,—' Pennillion gan y diweddat Barch. J. Elias,..............:.;.......-...„,...... 342 Hysbysiadau Crefÿddol,— Cymdeithasfc Pwlíheh* ............... 343 Cenadaeth Dramor y Cyfundeb .,, ... 346 Pabyddiaeth—Erh'digaeth yn Madeira 347 Ymddygiad gwaradwyddus y Fftancod yn Äí&iea .........."......."............. 348 Y Ffrancod yn Tahiti............;...., 348 Y Cynghrair Efengylaidd, paratì .©..,. 34£ Dirwest.........,....*.................4.. 351 Cofiant,— Am Mrs, Lloyd Beaumaris .,,....,..,. 332 CAÊRLLE0N: ARGRAFFWYD GAN Y CYHOEDDWYR, EASTGATE ST. November, 1840.