Symud i'r prif gynnwys

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn jSlA [Llyfr XLIX. Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MAWRTH, 1879. CYNNWYSIAD. Traähodau. Tu dal. Y Gwas Da a Ffyddlawn. Gan y Parch. William James, B.A...........8t Y Cynllun Ysgrythyrol i Gasglu a Chyfranu. Gan y Parch. John Williams, Taíybont, gerllaw Conwy..............87 Anselm a'i Amserau. Gan y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, Bethesda. Pennod II. 91 Bywyd yn Nghrist. Gan y Parch. W. Evans, M.A., Aberystwyth........95 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Y Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— Pennod III. " John Aelod Jones" .. .. 98 Sabbathyn Nghapel Spurgeon.. .. \. .. 101 Yr Olwyn yn Troi. Rhan 1.........102 Bwrdd y Golygydd. BethamFarddoniaeth? ..........104 Cofnodiadaù mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Agoriad Capel Newydd Walton Park, Liver- pool ............ ......106 Cenadaeth Drefol Methodistiaid CalfÎDaidd Cymreig LiverpooI. VI.........107 Tu dal. Newyddion Cyfundebol.......... 109 Yr Amserau a Gwladyddiaeth. Y Rhyfel yn Afrrica............111 Ffrainc.......... ........111 YPlaynRwssia..............111 Latimer a'n Hamser ni............111 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Y Parch. Hugh Jones, Beaumaris......112 Amrywiaethau. Esboniwf Bamedigaethau.......... 113 Atebiad wedi hir Oediad .. .. ...... 113 Esîampl Gweinidog ............ 113 Pregeth Gynnyrchiol............ 113 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin* aidd Cymreig. Ymweliad â Khadsawphra..........114 Cherra— Llythyr oddiwrth Mrs. John Roberts.. ..116 Taith y Cenadon o Dacca i Fryniau Cassia-- Rhanau o Lythyr y Parch. R. Evans.. ., 118 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. MARCH, 1879.