Symud i'r prif gynnwys

Y DRYSORFA. Rhif. xlviii.] RHAGFYR, 1834. [Llyfr IV. NEWYDDION DA, Sef, Pregeth Mr. Walter Cradoc ar Marc xvi. 15. " Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr Efengyl i bub creudur." " (Parhad tu dal. 325.) Yn awr, yr hyn, gyd â chymhorth Duw, a wnaf yn mhellach yw rhoddi i chwi ohvgar swni yr holl Efengyl yn mhob rhan neillduol o honi, fel y çrailocb ecì- rych ar bob darn ynddi, a chwi a gewch weled nad oes yr un iod, o'r dechreu i'r diwedd, nad ydyw yn dwyn 'newyddion da ' i'r gwaethaf o bechaduriaid. Yn gyntaf oll, chwi eilwch sylwi fodyr Ef'eiigyl yn dal allan i bechadnriaid y cyflwr colledig a thruenus y maentynddo. Yn yr Efcagyl mae pechaduriaid tlodion yn dyfod i ddysgu yn mha gyflwr dam- niol a thruenns maent ynddo; pan y mae dynion hebddi hi yn meddwl eu bod yn dda; nid ydynt yn gwneuthur niweid i ueb, maent yn rhoddi i'r tlodion, a'r cyft'elyb, ac eto maent yn myned ar hyd y ffordd lydan i ddystryw. Yn awr nid ydyra yn gweled yn unig trwy yr Ys- grytbyr, ond hefyd trwy brotiad, fod yr Eí'engyl yn dywedyd wrthynt eu bod yn feirw mewn pechod, cu bod yn blant dig(,i'aint, eu bod dan feìldilh Duw, yn myned ar hyd y flbrdd Iydan i ufl'ern. Ondchwi a ddywedwch, A ydyw hyny yn newydd da i ddyn glywod y pregeth- wr yn dywedyd ei fod ef mewn oyflwr damniol, ac yu blent>n digofaint ? Anuylyd, y mae yn newydd melus a da: pe y pregethwr fuasai yr achos i ti fod yn greadur damniol neu yn farw niewn peehod, fe fuasaiyn newydd drwg; ond pan mae yr Efengyl yn dwyn goleuni i ti weled dy fod felly; pan fel arall, y buasit yn dy dywyllwch yn myned i uíl'ern, y tnae yn newydd bendigedig a da; mae yn welJ cael ei weled yina uag y» uffern byth,llenid ocs meddyginiaeth. Ac nid oes yr un dyn na dynes yn y lle bw.n ag sydd yn perthyn i Dduw, nad allant fendithio Duw a'i Fab Iesu Giist, am, trwy yr Efentíyi, fod yr Arglwydd wedi datguddio iddynt eu cyflwr truenus yr oeddynt wrth natur ynddo. Dyna un peth.—Amlygu. Yr ail siampl yw hyn, fod yr Efengyl yn dal allan i bechaduriaid yr holl ffyrdd cyí'eiliornus maent yn myned ar hyd- ddynt, a*r holl foddion cyfeiliornusmaent yn eu harferu i achub eu heneidiau; mae hyn trwy oleuni yr Efengyl. Mae dyn wrth natur naiil ai yn farw mewn pechod neu yn cysgu : ac os ydyw wedi ei ddeff- I roi ychydig, mae yn cymmeryd mii o fíyrdd i fyned i'r nefoedd, heb yr un o honynt yn fl'ordd Duw, yr un o honyntyr iawn fl'ordd. Mae gan bob dyn wrth natur, ryw bryd neu gilydd, ryw fendwl yn ei ben am achub ei enaid : mae un dvn yn meddwl ei wneuthur trwy ei un iondeb a'i gyfiawnder yn ei í'asnach a'i gclfyddyd; un arall trwy ei ìeüygarwch a'i elusenau i'r tlodiou ; un araìl trwy wrandaw pre^ethau a ehyflawni dyled- swyddau, fel yn amser Pabyddiaeth: pa faint o íiynyddoedd a dreuliasant, a gwario eu nerth, eu hamser, a'u hariau, ac, wedi i'r cwbl ddyfod ynghyd, yr oedd y cwbl wedi eigolli; eu holl íl'yrdd oedd- ynt ffyrdd cyfeiliornus i'r nefoedd. Yn awr, mae goleuni yr E'.engyl yn datguddio yr holl fl'yrdd anghywir hyn, ac yn dangos y denwch yn fyr o ogoniant Duw, ac iachawdwriaeth eich eneidiau, ac a'ch arçyhoedda chwi 'nad oes iaeh- awdwriaeth yn neb arall, ac nad oes enw arall dan y nef, trwy yr hon y gellwch fod yn gadwedig ond yn unig enw yr Arglwydd Iesu Grist.' Ystyria, onid yw hyu yn newyddion da, fod i Dduw ddy- ! í'od yn ayntaf trwy weinid^aeth yr