Symud i'r prif gynnwys

Rhif. cvii.] Y DRYSORFA. TACHWEDD, 1839. ADGOFION O BREGETH [Llyfr IX. A bregethwyd ar yr achlysur o wneuthur casgìiad at y Gymdesthas Genhadoî GaHr<fo\ac a ysgrifcnyd gan un olr Gwrandawyr, drwy nerth deall a c/iof. 1 Con. 15. 58. " Am hyny, fy mrorìyr, byddwch sicr, a diymmod, a helaethion yn ngwaith yr Arglwydd yn was- tadol: a chwi yn gwyltod nad yw eich llaí'ur chwi yn ofer yn yr Arglwydd." ÀR ol rhoddi golygiad ar yr athraw- iaetb ogoneddus o adgyfodiad cyrph y saint, yn nghyda chysylltiad yr ath- rawiaeth a'r annogaeth yn ngeiriau y íestyn; hefyd am y modd neu'r dull cciruaidd a arferai yr apostol o gyfarch yr Eglwysi, < Fy mrodyr anwyl,' sylw- ai ar dri mater. I. 'Gwaith yr Arglwydd.' II. Yr agwedd a weddai fud arnom yn cyflawni gwaith yr A rglwydd, 'Bod yn sicr;' sicr o ran yr aíhrawiaeth, árc. ' yn ddiymmod,' bod yu ddisigl, a helaethion, a hyny yn wastadol. III. Y wobr (ìiid o ddyled, eithr o ras) sydd yn cael ei rhoddi i'r rhai a wnant waith yr Arglwydd yn y modd teilwng a nodir yn y testyn. Y mae y wobr yo driphlyg. 1. Gwobr dymmorol. 2. Ysprydol yn y fynwes. 3. Gwobr yny nefoedd. Telir iddynt yu adgyfodiad y rhai cyfiawn. Ondyn laf. * Gwaith yr Arglwydd.' Dyma y gwaithyr ydym ni yn awr yn cael ein galw ato. Golyga hyn yr holl ufudd-dod y mae yr Arglwydd yn ei ofyn genym, neu oddiwrthym yn yr efengyl, — gwaith yr Arglwydd yn y galon—llafurwaith Duw, adeiladaeth Duw ydych chwi, Duw yn gweithio ynom, etto, yn gweithio trwyddom ni; ei waith ef ynom yn ein dwyn ninnau i weithio; gwaith ma\^T yr ydym ni arno; gwaith rhyfel yw, gwel Eph. 6. Cydmerwch y pêth ydych, a'r peth y dylech fod, yn nghyda'r pafrwm mawr yn siampl. Oiud oes genym waith mawr ? &c. Ac 0! mor ddiffygiol yd- ym ; mor annhebyg i'r cynllun perffaith lesu Grist. Gwaitb mawr i goncro tueddiadau drwg, darosív\-ng nwydau afreolaidd; meddyginiaethu distem- pers y galon; marweiddio ei holl chwantau pechadurus; arfer maethu pob greddfau grasol. Nid mushrooms yn tyfu mewn noswaith yw gras yn y galon: planhigyn yn tyfu yn raddol gyda llawer o boen i'w amaethu yw, y mae yn rhaid wrth ofal i'w nocìdi, ac amser i'w addfedu ; y mae ein sail ni yn ddrwg iawn; mae genym duedd- iadau a greddfau i'w dadwreiddio, a greddfau grasol i'w amacíhu. Nis gall y nailì gael eu lladd, a'r Ileill eu maethu heb ddwyn yr enaid i lafur; ac y mae yn rhaid aetio y naili ya groes i'r Ila.Il, dyma waith rbyfel, gwel íthuf. 7. ac fel hyn yn raddol y mae y naill yn g\vanhau,a'r llall yn cynnyddu. Dygir yr eneidiau y mae Duw yn gweithio ynddynt trwy ei Yspryd, Yn 1. I ddadwreiddio caiedwch y galon. ac i amaethu galar a chystudd yspryd, gwel Esa. 66. 2. a Ps. 51. 17. na foddlonwn heb fynu gweled mawr- edd Duw, manyirwydd ei ddeddf, trefn gras yu angeu Crist, nes dryllio, a mwydo caledwch ein calouau. ' Edr- ychwch arnaf fi,' &c. Zec. 12. 10. { A phrofi ymgeledd yr efenííyl,' Ezec. 16.60—63. 2. Dadwreiddio balchder ac amaethu gostyngeiddrwydcl. Dyma waith yr Arglwydd — gwaith mawr, ac an- hawdcí; etto,gan fod Duw yngweithio, na ddigalonwu. Ceir annogaeth i hyn yn 1 Petr 5. 5, 6. a Iago 4. 6, 7. Y mae gostyngeiddrwydd yn peri i ni dybied ereilì yn well na ni ein bunaiu. 1 Bydded ynoch y meddwl yma,' Phil. 2. 5. Tyred yn aml i olwg mawredd Duw, gwel yno dy fod wedi pechu yn ei erbyn. Cofia mai efe sydd yn rhoddi y cwbl i ti. Cofia y bydd raid i ti yn fuan roddi cyfrif am y cwbl. Dos i 2 L