Symud i'r prif gynnwys

CjLl't Y DRYSORFA. Rhif. çjl.] MEHEFIN, 1840. [Llyfr x. GOGONEDDIAD MAB Y DYN. DYFTNIAD O BREGETH Y D ÌWEDDAR BAUCH. D. CHABLES, CAERITRDÄIS» ALLAN 0*R RHIF. VIII. TN AWR TN T WASG. * , "Yn awry gogoneddwyd Mab y dyn, a Duw a ogoneddẅyd ynddo ef. Osgogonedd- wyd Duw ynddo ef, Duw hefyd a'i gogon- cddaef ynddo ei hun, ac efe a'i gogon- edda ef yn ebrwydd."—Ioan xin. 31,32. DüW a'i gogonedda ynddo ei hnn, nea, efe a'i gogonedda ei huu ynddo ef. * Duw a lewyrchodd yn ein calonan, ì roddi goleuni gwybodaeth ei ogoniant yn wyneb Iesu.' Mae gogoneddu Crist fel Cyfryngwr, yn wyneb gorpheniad gwaith y pryuedigaeth, yn rban fawr o gyngor Duw. Y gwaith mwyaf at ogoneddu Duw oedd gwaith prynedig- aetli dyn. Mae Daw yn ei ogoneddu ei huu wrth ogonedda Crist, oblegid gogoneddu y tnae yr hwn a'i gogon- eddodd ef; ac y mae Crist yn ei sef- yllfa ogoneddus yn mawrbaa Duw pan ŷ mae yn cael ei fawrhau gan Dduw. * Mi a' ta ogoneddais di ar y ddaear, mi a gwblheais y gwaith a roddaist i mi Pw wueuthur.' Gogonedda y ddeddf, oedd ogoneddu y Tad. Dechreuodd Crist gael ei dderchafu pan y cyfododd ot bedd—dyma oedd un o'r pethau cyntaf yn ei ogoneddiad. Danfonwyd augel i dreiglo y maen, i hyfforddi ei gànlynwyr, ac i frawychu ei erlidwyr. Gwr 'oedd ef wedi ei «daro gan Dnuw a'i gystuddio,' yn gystal a *-*ban ddynion; oudymae efe yu awr yn cael ei arddel gan Dduw. Fc wel- edd y milwyr yr angel yn yr ardd, a gallasent ddywedyd am wrthddrych «n gwyliadwriaeth, ei foá dan iylw boddlonawl y nefoedd. Gallasai yr »ngel, o ran ei nerth, nid treiglo y njaen hwnw yn unig, ond treigio a cbwilfriwio y ddaear: ond efe a ddaeth at y bedd, yu debyg fel yr aeth swydd- °Rion .Philippi at y carchar, ì ddwyn ^aulaSilasoddiynò— 'Hwy addaeth- J»t, ac a attoiygasant aruynt, ac a'u dy&a»&öt allan, ac a ddeisyfasantar- nynt fyned allan oddiyno.' Yr oedd derbyn enaid rbesymol Crist Pr nef yn rban flaenorol o'i dderchafidd, ' Hedd- yw y byddi gyda mi yn Mharad^*ys., Er nad oedd hyn ddim i'r derbyniad gogoneddus a gafodd ar ei esgyniad, etto, diammeu iddo gael arwydd o fodd- lonrwydd y Tad y pryd hyn. Y dea- gain niwrnod y bu ymaary ddaear ar ol ei adgy fodiad, yr oedd ar ei ffordd P w dderchatìad; ac yr oeddyn meddu pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear ; er nad oedd etto yn y lle, yn y man, yi* oedd i weini yr awdardod hono. Yr oedd ei aroaiad ymà yn wasanaethgar i gryfhau flydd ei ddisgyblion, nes delai yr Ysbryd Glân; ac hefyd i roi prawf boddionawl Pr Egtwys yn mhob oes o wirionedd ei adgyfodiad. Pan esgynodd efe Pr nefoedd >r oedd peth neillduol yn ei ogoneddiad—mae yn ymddangos bod sylw yr holi nefoedd ar byn, fod rhyw waeddi ar byrth y uef i godi eu penan, i dderbyn ' Brenin Y gogoni antv Os oedd * holl angel- ion Daw' yn cael gorchymyn Pw add- oli pan oedd yn dyfod Pr byd; betham yr amser y mae yn myued i gymmeryd meddiant o'r Otsedd Gyfryngol, lle y mae * goruwch pob tywysogaeth, ac awdurdod, a gallu, ac argiwyddiaeth.' Os oedd yr augelion oll mewn agwedd addoli wrth y preseb, pa faint mwy pan y mae y gwrthddrych yn esgyu goruwch yr boll nefoedd? Os pau oedd yu gwisgo yr enw Iesu, yr oedd yr holl dorf yma yn eì addoli, beth am yr amser yr oedd i gael ei osod gor* uwch pob enw f Yn ei esgyniad aeth Pr man yr oedd efe i gael darostwng pob petli dan ei draed, ( Eistedd ar tÿ ueheulaw, hyd oni osodwyf dy clynion yn droedfaiugc i'th draed/ Efe â ym- orfoleddodd ar y tywysogaethau a'r awdurdodau ar y groes, ac y mae cys- % *■