Symud i'r prif gynnwys

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 618.] \Llyfr LII. Y DRYSÖRFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. EBRILL, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Llefaru wrth Dduw. Gan y Parch. Owen Jones, Llandudno ............121 Amcan Uchaí yr Ysgol Sabbothol. _Gan y Parch. J. Grey Jones, Llanfaircaereinion .. 123 Bywyd Iesu. Gan y Parch. W. Griffith, Llansantffraid Glyn Dyfrdwy ......128 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. John Kitto, D.D. Pennod 1.........129 Llythyrau oddiwrth y diweddar Barch. Henry Rees at y diweddar Barch. William Roberts, Amlwch.................132 Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel— Pennod V. Y Cyfarfod Plant........134 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. Y Pedair Efengyl.............. T37 2 Breninoedd ii. 11 ........... *37 Esaiah i. 8................ 137 Rhufeiniaid xii. 10 ............ 138 Darlltniadau Detholedig. Anghrediniaeth ac Adferjad Thomas .. .. 138 Cynghorion i Bregethwyr.......... 139 Cyflawnder yr Amser............ 140 Ymadroddion y Doethion.......... 140 Barddoniaeth. Paid Digaloni, Gyfaill............ 141 Y Wraig Rinweddol ............ 141 Beth sydd Orau .............. 142 Cyffes yr Afradlawn........ .. .. 142 Bwrdd y Golygydd. Llythyr o Lydaw oddiwrth y Parch. James Williams .......... ......142 Y Dechreuwyr Canu............144 ¥ Wasg. Roheleth..................145 Tu dal. Y Testament Newydd Diwygiedig......148 Hand-Books for Bible Classes. The Book of Joshua..................149 Odlau'r Efengyl ..............149 Cofnodiadau mewn cysylltiad d Afethod- istiaeth. Marwolaeth y Parch. David Williams, Croes- oswallt..................149 Yr Adfywiad Crefyddol yn Arfon ......150 Trysorfa y Gweinidogion a Dehau Aberteifi.. 150 Tysteb y Parch. James Lamb, LiverpooI .. 150 Swper Haelionus yn America........150 Y Parch. David Jones, Dinbych, yn Australia 150 Cwrdd yn Netherfield Road, Llynlleifiad .. 151 Trem aryr Amserau ac Amgylchiadau 151 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mrs. Evans, Penllwyn............152 A mrywiaeihau. Sicrwydd yr Addewid Nefol ........154 Y Parch. WiIIiam Jay a'i Wraig ......154 Gwaith yr Arglwydd............155 Gwaedu Teimladau Pregethwr........155 Gair i Ferched heb Briodi..........155 Yr Holi Parotoadol i Fedydd........155 Tyst Gochelgar ..............156 Swyddog Anwybodus............156 Araeth Ddirwestol ............156 Myned yn Hynach ............156 Cynghor Priodasol ............156 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Dosbarth Khadsawphra ..........156 Shillong— Llythyr oddiwrthy Parch. T. Jerman Jones 157 Llydaw— Llythyr oddiwrth Mr. W. Jenkyn Jones .. 158 Derbyniadau at y Genadaeth........160 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. APRIL, 1882.