Symud i'r prif gynnwys

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 620.] [Llyfr LIL Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MEHEFIN, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau, ' Tu dal. Adfywiad Crefyddol: yr Anghenrheidrwydd am Dano, a'r Moddion i'w Hymarfer er ei Gael. Gan y Parch. Wiliiam Rowlands, Cefnywaen, Ebenezer, Arfon........201 Dynion yn Eisieu. Gan y Parch, David Jones, Gwyddelwern .. ' ........205 Moesgarwch .......... ......207 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Archollion Gweinidog .. .. .. .... ..211 Pregeth Angladdol ar oi y Parchedig John Elias ..................212 John Kitto, D.D. Pennod II.........215 HüNANGOFIANT RHYS LeWIS, GWEINIDOG Bethel— Pennod VII. Y Ddwy Ysgol........217 Egluriadau a Gwersi YsgrytJiyrol. Psalrn lxviii. 15, 1.6 ............221 Psalm lxviii. 22, 23 .. ..........221 Barddontaeth. Gobaith Cristion ar Wely Marw .. ,. (. 222 Llinellau Rhigymol— Pen a Chalon .......... .. .. 222 Ysglÿfaeth y Llew............. 222 Tŷ Coffi ................ 222 Rhagori ................ 222 Bwrdd y Golygydd. Y Dechreuwyr Canu.......... .. 223 Cyfeisteddfodau y Gymdeithasfa ......223 Cofnodiadau mewn cysyttPiad â Method- istiaeth, Tu dal. Cymdeithasfa Harlech,....... .. ., 224 Marwolaeth y Parch. Emrys Evans .. .. 229 Marwolaeth y Parch. Hugh Roberts, Corris 230 Marwolaeth y Parch. Thomas Rees, Ffynnon Taf..................230 Mamre, Sir Benfro ............230 Hanes Crefydd yn Gyŷredinol. Cylchwyliau y Cymdeithasau Crefyddol yn Llundain— Y Bibl Gymdeithas............230 Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr .. ..231 Cymdeithas Genadol y Wesíeyaid .. ..231 Cymdeithas Genadoì Llundain ......231 Cj'mdeithas Genadol Eglwys Loegr .. .. 232 Cymdeithas y Traethodau Crefyd'dol .. .. 232 Byrfynegiadau Crefyddol..........232 A mrywiaethau. Dadgysylltiad .......... .. ..233 Amgylchiadau........ ......233 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig; Llydaw— Taith Mr. W. Jenhyn Jones a Groignec— 1...................233 II. •• ,............. .. 23Ì Bryniau Khasia— Rhan y Lythyr oddiwrth yParch. R. Evans 237 Bryniau Jaintia-- Taith i'r Dyffryndir—LIythyr oddiwrth y Parch. John Jones ..........237 Derbyniadau at y Genadaeth Drnmor,.Amten 2 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SÒN. JUNE, 1882. .......