Symud i'r prif gynnwys

PiUS Pedair Ceiniog. Rhifyii 621.1 [Llyfr LIL Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. GORPHENAF, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Dyledswydd yr Eglwys at Ddychweledigion Ieuainc. Gan y Parch. John E. Davies, M.A., B.Sc, Llanelli ..........241 Moesgarwch...... • • . • • • ■ ; ■ • ■ 24Ô Meddwdod: ei Achosion a'i Ganlyniadau. Gan y Parch. John Owen, Bettws y Coed 249 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Archollion Gweinidog............253 HUNANGOFIANT RHYS LeWIS, GwEINIDOG Bethel— Pennod VIII. O Dan Addysg ......255 Egluriadau a Gwcrsi Ysgrythyrol. Portreiadau Trydydd Epistol Ioan......259 Matthew xxv. 32, 33 ............260 Darlleniadau Dethoîedig. Creadigaeth y Wraig............ 260 Gwerthfawrogrwydd Llyfrau Da ...... 260 Ysbryd Anfaddeugar............ 261 Y Brodyr a'r Chwiorydd Hynaf ...... 261 Ymadroddion y Doethion.......... 261 Barddoniaeth. Ymweliad Cyfaill.............. 262 Gweddi.................. 262 Swn Gwlaw yn y Gwynt .. :....... 263 Cyfryngwr rhwng Dwyblaid ........ 263 Biurdd y Golygydd. Y Canu Cynnulleidfaol ..........263 Y Dechreuwyr Canu .. .. _........264 Lladd a Bwyta Creaduriaid Direswm .. .. 265 Y Wasg. Studies in the Gospel according to St. Matthew 265 Studies in the Acts of the Apostles......265 Gemau Barddonol..............266 Traethawd Pum' Gini ar Lwj'rymwrthodiad â'r Diodydd Meddwol ..........266 Tu.dal. Caniadau y Fyddin ............267 Hanes Dechreuad a Chynnydd y Methodist- iaid Calfinaidd yn Mhlwyfydd Llanllechyd a Llandegai................267 Hanes Crefydd yn Treuddyn ........267 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Pontardawe..........268 Capelau Newyddion— St. Helens................271 Cwmtirmynach.............271 Morfa Nefyn_........ ......271 Croniclau Haelioni— Dwyrain Morganwg............271 Llundain ................271 Sir Benfro................271 Byzvgraffiaeth a Marwrestr. Miss Parry, Prif Athrawes yn Ysgol Frytan- aidd y Garth, Bangor ..........272 Miss Ännie Evans, Llanwyddyn, Sir Dref- aldwyn.........._........272 Mrs. Edwards, Bwlch, Brycheiniog .. .. 273 A mrywiaethau. Aflwyddiant Gweinidogaethol........275 Paham yn Ddibriod ? .. .. ........275 Dylanwad y Fam........ .. .. 275 Yr Wynebpryd Dynol............275 Y Llong a'i Llwyth ............276 Yr Olygfa ar ý Sabbath ..........276 Ffydd yn Ddiofn..............276 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Y Genadaeth Feddygol— Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grifîiths ._............... 276 Dosbarth Jiwai— Llythyrau oddiwrth y Parch. John Jones .. 277 Arholiad ar y Dosbarth Duwinyddol yn Cherra 279 Yr Adr jddiad Blynyddol.......... 280 Derbyniadau at y Genadaeth........ 280 TREFFYNNON: P. M.''ËYANS & SON. _______