Symud i'r prif gynnwys

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 623.] [Llyfr LIL _-^ Gÿlchgrawn Misol Y METHODISTÍAID CALFíNAIDD. TACHWEDD, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Pa fodd i Wrando. Gan y Parch. J. Hughes, M.A., Machynlleth............401 Cymhwysderau gofynol mewn Ymgeiswyr am Aelodaeth Egíwysig. Gan y Parch. David R. Griffith, Rhuddlan .. ........409 Dyledswydd Proffeswyr Crefydd tuag at yr . Ysgol Sabbothol..............412 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HlJNANGOFIANT RHYS LeWIS, GwEINIDOG Bethel— Pennod XII. Ar yr Aelwyd........410 Methodistiaeth Rhan Uchaf Llanddeiniolen. Gan y diweddar Barch. Robert Eliis, Ysgol- dŷ. Rhan II. .. .. ......" .. ..420 Methodistiaeth yn Edeyrnion........423 Darllcniadau Detholcdig. Bendithio Bendithíon............ 424 Anghenion yr Eglwys...... -. . .. 425 Un o Esgusodion Calon Gybyddlyd .. .. 425 Ymadroddion y Doethion.......... 426 Barddoniaeth. Wrth Wely Cystudd Credadyn........ 426 Emyn Ymostyngo! ............ 427 Cyffes Hen Wrthgíìiwr .......... 427 PwyfelEfe?................ 427 Bwrdd y Golygydd. Llythyr gan y diweddar Barch. Ebenezer Davies, Llanerchymedd..........428 Anffyddlondeb i'r Cyfundeb ........428 Cofnodiadau mewn cysylltizd â Melhod- istiacih. Athrofa y Bala ..............429 Cymdeithasfa Pwllheli............430 Sebastopol, Australia............432 Tu dal. Marwolaeth y Parch. Watlcîn Williams, Pen- coed, Gorllewin Morganwg........433 Haelfrydedd..............."433 'í'raethodyn gan y Parch. T. Levi ar Ffeiriau Cymru..................433 Adgyweiriad Cape! .......... .. 433 Sj'iìnidiad y Parch. D. D. Jones, Upper Bangor.......... .. '.. .. .-433 Tj-steb i'r Parch. O. Hughes, Caergybi.. .. 434 Liverpool—Darlith ............434 Dirwest..................434 Hanes Crefydd yn Gyjfredinol. Y Gyngres Egìwysig............'435 Undeb Cynnulleidfäol Lloegr a Ch}-mru .. 435 Undeb Bedyddwj-r Prydain Fawr a'r Iwerddon 435 Bywgraffcacth a Marwrestr. Mr. Robert Jones, Pennant, Yspyttŷ, Dwyr- ain Meirionydd .. .. ■..........435 Amrywiaethau. - Crediniaeth Ymarferol............ 437 Rhagluniaeth yn Gofalu ......, .. .. 437 Darilen a Meddwl.............. 437 Credu mewn Etholedigaeth ........ 437 Y Gweinidog a'r Orweddfainc........ 437 Pluen yn yi'ap _.............. 437 Oedran Anifeiiiaid.............. 437 Gwobrwyad Salw.............. 438 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymrcig. Anghen Presennol ein Cenadaeth ......438 Llydaw— Llythyr oddiwth y Parch. W. Jenkyn Jones 438 Bryniau Jaintia— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones .. 439 Bryniau Rhasia— Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes 439 Cymdeithas Cenadol Llundain .. .. ,. . 440 Derbyniadau at y Genadaeth........440 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. NOYEMBER, 1882.