Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhifyn 631.] \Llyfr LIII. GYLOHGRAWNMISOLY METHODISTIAID OALFINAIDD. MAI, 1883. Tu dal. ... 188 Tracthodau. Tu dal. Cariad. Sylwadau ar 1 Corinthiaid xiii. Gan y Parch. Hugh Jones, Liverpool 16: Gras dan y Gyffelybiaeth o Halen. Gan v Parch. Owen Jones, Llandudno ... 165 Dagrauy Bibì .. ............169 Adgojìon ac Adroddiadau Addysgiadol. HUNANGOFIAÌÎTB.HYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Yr Ail Ran— Peimod V. Thomas a Barbara Bartley 172 Dechreuad a Chynnydd Methodistiaeth yn y Waenfawr, Arí'ou..........175 Adcroùon Melml o'r Abermaw ......178 Eyluriadau a Çwersi Ysgrythyrol. Diarebion xxvii. 8............... 179 Actauxx. 10 .................179 Odlau'r Efengyl... Barddoniaeih. Y Bachgen Dall........... Job ................. 183 181 Adolycgiad y Wasg. Jubilee Lectures .. ...... ... 184 A Reply to the "''Secret Book" of the " Salvation " Army .....,......185 Read and Judge the (so-called) Salvation Anny ..." ..................185 Cofnodiadau meẅn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Aberystwyth......... 188 Marwolaeth Mr. R. Brunt, Gwrecsam... 193 Marwolaeth Maniau yn Israel......... 193 Symudiadau a Sefydlíadau Gweinidogion 194 Ymweliadau âg America............ 194 LluDdain.— Cymanfa y Pasg........ 194 Cymanfa y Pasg yn FÌ'estiniog ..... 195 Bywgraffiaeth. Mr. John Elias, Creigiau, Careglefn, Môn 195 Siencyn Lewis, Penfor............197 Ararywiaethau. Torth i Grist ..................197 Gras o Flaen Bwyd..............198 Canu Dros yr lorddonen ... .........198 Tarawiad Dynol.yn Ddigon .........198 Y Dyn Dadieugar ...............198 Croniel Cenadol y Methodistiaid CaJfm- avld Oywreig. Cyf'arfod yr Henaduriaeth — Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes ......... ......198 Casgliad Cenadol y Plant ........199 Derbymadau tuag at y Genadaeth......199 TBEFFYNNON: P. M. EYANS & SON. _____________ _____JÍAY, J-B«3.