Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. f Ehifyn 634.] [Llyfr LIII. I GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIATD CALFINA[DD. AWST, 1883. Traethodau. Tu dal. Athrawiaeth yr Ymguawdoliad. Gan y Parch. J. Cynddyìau Jones........ 281 Cynghor i Flaenoriaid Ieuainc, Gan Mr. Richard Mills, Uanidloes ... ... ... 288 Adgofion ac Adroddiadau Âddysgiadol. HUNANGOFIANT RHYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Yr Ail Ran— Peúnod VIII. Dyehweledigion......292 Dythyr oddiwrth y diweddar Barch. William Roberts, Ainlwch .........297 Egluriadau a G-wcrsi Ysgryihyrol. "TŷfyNhad"............ ......298 JBwrdd y Golygydd. Cŷindeithas Brydeinig a Thramor y Mor- wyr.................... ... 301 Gwelliant Gwall ...............302 Cofiwdiadaii ìncwn cysylltiad â Mcthod- isíiaeth. Y Gymanfa Gyffrediaol 302 Tudal. Cyindeithasfa yr Wyddgrug.........306 Arholiad Athrofa y Bàla.......... ...311 Capel Newydd Seisonig Caernarfon ;.. 316. Tysteb i'r Parch. W. James, Aberdar ... 316 Llundain ... ..................316 Y Parch. David Saunders yn yr America 316 Amrywiaethau. Gwirioniaid mewn Addoüad........,317 Ymddangosiad Ysbryd ... .........317 Cyfarwyddyd i Leidr ,........ ... 317 Cronicl Ccnadol y Mcthodistìaìd Calfin- aüld Cymreig. Bryniau Jaintia— Liythyr oddiwrth y Parch. John Jones 318 Dosbarth Ehadsawphra— Llythyr oddiwrth y Parch. Griííith flughes ... ... ... ... ...... Dosbarth Shangpoong— Ehan o lythyr oddìwrth y Parch. Dr Griffiths ................. Cyfnewidiad yn Nherfyn Blwyddyn Ar ianol y Genadaeth............ Y Cusgiiad Cenadol............ Casgiiad Cenadol y Plant ...... Derbyniadau tuag at y Genadaeth,,. 318 320 320 320 320 320 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. AÜGUST, 1883.