Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAiR CEINIOG. Rhifyn 635.] [Lhjfr LIII. GYLCHGMWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAÍDD. MEDI, 1883. Oîgnnlö ì>0taìr* Traethodau. Tu clal. Caetliwas Iesu Grist y Pregethwr i'r Oes. öan y Parch. Thomas Charles Edwards, M.A., Prifathraw Coleg Aberystwyth ... '...............321 Pa beth a allem ae a ddylem wneuthur tuag at y rhai sydd yn Esgeuluso ■ Moddion Gras. Gan y Pareh. Evan Jones, Pentrecelyn ............327 Y Gwyliedydd, beth am y Nos ? Gan y Parch Hugh Roberts, Rhydymain, Dolgellau ......... .....331 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HüNANGOFIANT RHYS LEWI8, GWEINIDOG Bethel. Yr Ail Ran— Pennod IX. Ymweliad mwy nag un Perthynas.................334 I'r Dwyrain. Pennod 1.......... 329 Taith ar Draws Gyfandir America. Pen- nodlll............. .........343 Darlleniadau Detholedig. Masnach a Masnachwyr............344 Llwyddiant Gweddi..............345 Arwirebau.....................346 Barddoniaeth. Emvnau Dioichgarwch am y Cynauaf ... 346 Byrdra Bywyd..................348 Biordd y Oolygydd. Swper yr Arglwydd...............348 "Dros Gyfanfor a Chyfandir" ......348 Adolygiad y Wasg. Traethodau Bywgraffyddol ......... Hiraethgan ar ol y diweddar Barch. John Evans, Croesoswallt.........350 349 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Tu dal. Yr Âchosion Saesonig yn Ngogledd Cy- mru.....................,. 350 Symudiad a Sefydliad Gweinidog.....352 Marwolaeth y Parch. David Evans, Glan- 'rafon, Dwyrain Meiríonydd ......353 Marwolaeth y Parch. John Jones, Peny- cae, gerllaw Rhosllanerchrugog....., 354 Â rnrywiaethau. Yroweliadau Gweinidogaethol â Chleif- ion ..........,.............354 Gwneuthur i Grist ...............355 Sefyll i Ganu ...........4 .....355 Y Gyfrinaeh am Lwyddiant.........355 Dyí'alig.dau Prophwydol............ 355 Töri y Girchymynion......... ,.. 355 Mirah ac Elini..................355 Darogan y Tywydd...............355 Geiriau Doetíiineb gan Negro.........356 AdclaDdu ... -..............356 Y Weddi am lawn Dymher .........356 Gair i Rieni ..................350 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Bryniau rûiasia a Jaintia— Dosbarth Shaugpoong r...........356 Dosbarth Ehadsawphrah— Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes 357 Dosbarth Cherra— Llythyr oddiwrth y Parch. J. Roberts 357 Llydaw — Llythyr oddiwrth yParch. W. Jenhyn Jones .. ...............358 Cyfnewidiad yn Nherfyn Blwyddyn Ar- ianol y Genadaeth...............360 Y Casgliad Cenadol..............,360 Casgliad Cenadol y Plant ...... ,. 360 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......360 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. SlüPTEMBttR, 18H3.