Symud i'r prif gynnwys

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhifyn 645.] [Llyfr LIV. Y DRY80RFA: GYLCHGRAWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. GORPHENAF, 1884. arötttttojjötaìr* Traethodau. Tu dal. Y Wraig â'r Dyferlif Gwaed, neu Ffydd yn Darganfod Gwaredwr. 3an y Parch. J. Wyndham Lewis, Caer- fyrddin ..................241 Yr Ymgnawdoliad fel y mae yn cael ei osod allan yn yr Ysgrythyrau. Gan y Parch. John Herbert, y Drefnewydd 244 Adroddiadau ac Adgofion Áddysgiadol. HüNANGOFIANT RHYS LeWIS, GWEINIDOG Bethel. Y Drydedd Ran— Pennod VII. Amlder Cynghorwyr ... 246 Cymeriadau Hynod Dyffryn Ardudwy am y Can'Mlynedd Diweddaf ......253 Egluriadau a Owersi Ysgrythyrol. Esaiah i. 5, 6 ... Rhufeiniaid xvi. 1 Barddoniaeth. Y Diacon Ffyddlawn ...... Y Blaenor Teilwng ......... Bwrdd y Golygydd. Adgyfodiad y Meirw......... Yr Adgyfodiad............ Eto ar yr Adgyfodiad ...... 255 255 256 257 25S 260 262 Adolygiad y Wasg. Hand-Books for Bible Classes and Private Students— Short History of Christian Missions... 263 Tu dal. The Life of St Paul ............263 Llenyddiaeth Newyddiadurol Cymru ... 264 Marwnad er Coffadwriaeth am y diwedd- ar T. Foullces, Roberts, Ysw., U.H., Dolenog, Llanidloes ............264 Oofnodiadau mcwn cysylltiad â Method- istiaeth. Y Gymanfa Gyffredinol am 1884 ...... 265 Cymdeithasfa Llanrwst ............ 271 Cofion Haelicni... ..... . ... 275 Marwolaeth y Parch. Jenkiu Jones, LlaDnon, Sir Aberteifi............1276 Y Parchedig Dr. Edwards .........276 Symudiadau Gweinidogaethol .....276 Amrywiaethau. Pechadures Fwy nag Erioed .........276 Galwedigaeth yn Gefnogaeth.........276 Cronicl Cenadol y Mcthodistiaìd Calfin- aidd Cymreig. Ymweliad â Myllini— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ......... .......'A77 Dosbarth Cherra— Llythyr oddiwrth y Parch. G. Hughes 277 Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Erans 278 Llyfrau i'r Pregethwyr Brodorol yn Khasia ...... ... ......280 Terfyn Blwyddyn Ari.mol y Genadaeth 280 Casgliad Cenadol y Plant............280 Y Casgliad Cenadol ...........280 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......280 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. JULY, 1884.