Symud i'r prif gynnwys

Y DRYSORFA. —>xs«— M.DCCC. XXXVI. Rhif. lxii.] 5F3EẄ3B.O [Llyfr VI. (Parhadtudalen3.) Pan dywelltir yr Yspryd fel hyn arnom o'r uchelder, gellir dysgwyl effeithiau mawrion a bendigedig iawn :— I, Bydd y Mi.l Blynyddoedd yn dymhor i'liyfeddol o oleuni a gwybodaeth dros wyn- ,eb yr holl ddaear. Yn bresennol mae tri- golion y ddaear yn gyfi'redinol yn gor- wedd dan gaddug o dywyllwch dudew; nid yw goleuni y bywyd yn llewyrchu etto ond dros ran fechan o'r ddaear ; ond y pryd hwnw bydd goleuni gair Duw yn gyffredinol dros wyneb y byd. Fe * breg- ethir yr efengyl i'r holJ genhedloedd.' Yr Arglwydd ' a ddifa y gorchudd sydd yn gorchuddio yr holl bobloedd, fa'r llen yr hon a daenwyd ar yr holl genhedloedd,' Esa. xxv. ' A'r rhai sydd mewn tywyll- wch a welant oleuni mawr, canys »bydd goleuni gwybodaeth gogoniant yr Ar- glwydd yn Uenwi y tddaear fel y mae'r dyfroedd yn toi'r môr,' Bydd Haul niawr y cyfiawnder wedi codi, a'i lewyrch a'i wres yn Ilenwi yr holl fyd ; ac ni chuddir dim oddiwrth ei wr.es ef, Hwynt hwy oll a adnabyddant yr Arglwydd, o'r ûìwyaf hyd y ileiaf o honynt. Bydd goleuni yr efengyl, nid yn unig yn gyffredinol, ond hefyd bydd yn fwy dùglair a nerthol o lawer nag ydyw yn y dyddiau hyn. v> Nid yw hi etto ond dech, reu gwawrio; ond yna fe dewynayr Haul yn ei lawn ryin. ' Byddllewyrch y lleuad î'el llewyrch yr haul, a llewyrch yr haul fydd saith mwy, megis llewyrch saith ni- Wrnod,' Esa. xxx. 26. Am hyny,.mae yn rhaid y bydd yr efengyl yn gweithredu gyda mwy o rym, ac yn peri effeithiau llawermwy grymus ar eneidiau dynion nag yn ein dyddiau ni. Hi a egyr eu Hygaid, a gryí'ha eu dealidwriaetb, ac a sancteiddia ac a lân bura eu calonau a'u bucheddau, yn llawerhelaethacb a grym- usach na dim a welwyd erioed o'r blaen ar ein daear ni. Pan fyddo cynneddfau eneidiau dynion wedi eu ëangu fel hyn, a'u talentau wedi eu cynnyddu, fe fydd cynnydd mawr arbob math o wybodaeth fuddiol, ac fe wneir iawn ddefnydd o honynt, Bydd goleuni yr efengyl mor ddysglaer a nerthol y pryd hwnw fel y bydd i4do argyhoeddi a dychwelyd yr holl genhed- loedd, Iuddewon a Groegwyr, at Dduw ac at ei bobl ef, Yn nechreu y Mil blynyddoedd y bydd i bobl Duw Abra- ham gael eu casglu o blith yr holl gen- hedloedd, lle y gwasgarwyd hwynt, ac impir hwynt yn eu holewydden eu hun. Yr un modd y bydd i genhedloedd pa- ganaidd ac eilunaddolgar, yn y dydd hwnw, gael eu rhoddi i Grist yn etifedd- iaeth dragywyddol. Felly fe fydd un gorlan ac un Bugail. Ië yr holl génhedl- oedd a ddylifanti Seion, fel yr afonydd i'r môr. ' Y dydd hwnw y bydd myn- ydd tŷ yr Arglwydd wedi ei barottoi ymhen y mynyddoedd, ac yn ddyrchafed- ig goruwch y bryniau, a'r holl genhedl- oedd a ddylifant atto, a phobloedd lawer a ânt, ac a ddywedaut, Deuwch, ac es- gynwn i fynydd yr Arglwydd, i dŷ Dduw Iacob, ac efe a'n dysg ni yn ei ffyrdd, a ni a rodiwn yn ei lwybrau ef,' Esa, ii. 2, 3. Mic. iv. .1,2. Yn y áylifiad cÿffredinol hwn, bydd pob gradd a matb o ddynion jn cael eu da- rostwng a'u dychwelyd at Ddnw ác i Seion, Ymerawdwyr, Brenhinoeddj, a Thywysogion y byd, cystaj a'r weringf ffr redin yn ddiwahan. Bydd y dychweliad