Symud i'r prif gynnwys

Y DRYSORFA. Rhif. lxxx.] AWST, 1837- [Llyfr. VII. GWIREDD CRISTIONOGAETH, A CHYWIRDEB Y TESTAMENT NEWYDD; '*'w cael ei osod ger bron, a'i brofi yn gadarn a diamheuol ,• sef sylwedd tair Pregcth rhagorol Dr. Doddridge ar y matter hwn. 2 Pet, i. 1*5. ' Canys nìd gan ddilyn cûWedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwi llerth a dyfodiad ein Harglwydd Iesu Grist, *lthr wedi gweled ei fawredd ef â'n llygaid.' ?• Os CYMMERWN YR ACHOS MEWN DUIX *°I"YGIADOI. YN UNIG, FE YMDDENGYS YN ^ÍNOD O DEBYGOL, FOD Y CYFRYW GYF- ^nbraith a'r Efengyl, MEWN GWIRION- E»D rN DDATGUDDIAD DWYFOD. *• Mae cyfìwr dynolryw yn gyfryw, ag *ynsefyll mewn mawr angen am Ddat- ««ddiad dwyfol. 2. Mae goleuni natur yn rhoddi gryn Sefnogiad i ddysgwyl, y byddai i Dduw o'i ^«yllys da i'w greaduriaid, roddi iddynt y cyfryw fenáith angenrheidiol ag yr ym- ddengys fod Datguddiad dwyfol.'' 3. Os rhoddid Datguddiad dwyfol, fe 'tyddai i'r cyfryw, (fel y gellid yn hawdd Masglu), gael ei ddwyn i mewn a'i dros- glwyddo, yn y cyfFelyb fodd ag yr hysbysir lai ddurfod dwyn y Datguddiad dwyfol ì îöewn. 4. Fod prif bynciau yr Athrawiaeth cyn- ^ÿsedig yn yr Efengyl, o'r cyfryw natur ag y dysgwyiiem yn gyffredinol, i Ddat- Saddiad dwyfol gynnwys. II- BOD Y SICRWYUD MWYAF AM GRISTr °NOGRWYDD Ü.I BOD MEWN GWIRIONEDD *N Ddatguddiad DWYFOL. *• Mae seiliau sicr i gredufod Llyfrau y tstament newyda\fel y maent yn awr yn *»t dwylaw, wedi cael eu hysgrifenu gan yyhoeddwyr cyntaf Cristionogaeth. V*0 Mae Cristionogaeth yn awr yn Hen refydd, ac nid yn rhyw Athrawiaeth new- ^dd ddiweddar ; ond fe'i proffeswyd gan ^iaws mawr, yn fuan iawn ar ol ymddang- °siad yr iesu, (20 Ma«î yn sicr y bu y fath Berson a Iesu o Nazareth, yr hwn a groeshoeliwyd yn Ierusalem, pan oedd Pontius Pilat yn Rhaglaw yno dan lywodraeth Rhufain. (3.) Darfu i gyhoeddwyr cyntaf y Gref- ydd hon ysgrifenu Llyfrau, y rhai sy'u cynnwys hanes Bywyd ac Athrawiaeth yr Iesu, eu Hathraw; ac fe'i cyhoeddwyd dan yr enwau y rhai sydd yn awr yn gwneud i fynu ein Testament Newydd ni. (4.) Mae Llyfrau y Testament Newydd wedi cael eu cadw, yn ddigyfnewid hyd yr amser presennol, yn yr Iaith wreiddiol, yn yr hon yr ysgrifenwyd hwynt. (5.) Mae cyfieithiád y Llyfrau hyny, y rhai sy'n awr yn eich dwylaw, yn gywir, o ran pob peth o bwys yn cyfatteb i'r hyn ydyn* yn yr Iaiíh wreiddiol. //. Trwy addef cywirdeb y Testament Newydd, mae yn sicr o ganlyniadfod Crist- ionogrwydd yn Ddatguddiad dwyfol. 1. Mae yn amlwg y gwyddai Ysgrifen- wyr y Testament Newydd, pa ún a oedd y pethau a dystiasant yn wir neu yn gau. 2. Mae Nodweddiad yr Ysgrifenwyr hyn, cyn bellad ag y gallwn ni farnu wrth eu gweithredoedd, yn dangos eubod yn haeddu parch, ac nid oes un sail i feddwl eu bod yn bwriadu ein twyllo. (1.) Mae y dull y maent yn adrodd yr Hanes rhyfeddol, yn rhwydd, eglur, a nat- turiol. (2.) Mae eu gonestrwydd yn ymddangos yn amlwg yn y rhwyddineb â'r hwn y maent yn crybwyll am bethau, drwy y rhai yr oeddynt yn rhoi eu Hathraw a hwy eu hunain yn agored i'r dirmyg mwyaf yn mhlith dynion rhagfarnllyd ac anystyriol. (3.) Yn Ysgrifenadau y Testament New- ydd gellir gweled y cywirdeb mwyaf; ae nid yn unig tymher ddidwyll,.a gonest, ond 2 G