Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYLCHGRAWN MlSOLÌ fEUENCTYD Dan olygiaeth y Parch.W.O.Evans. Cyf. LVII. Rhif. 9. ^ MEDI, 1904. Cynwysiad. ElN HORIEL:— Y Parch. Silvester Whitehead (Lly- wydd y Gynhadledd) darlun .. 193 AMRYWIAETH :— Pulpud y Presenol .. .. .. 196 Diwygiad John Pugh .. .. .. 199 Roger Owen Roherts, Capel Garmon (darluri) . . ., .. .. 201 Mr. William Smith, U.H., Langley Mill (darlun) .. .. .. 202 Cyfrinach y Blodeuyn...... 203 Gwersi yn Ysgol Natur (darluniau) . 206 Nodiadau ar yr Iaith Gymraeg .. 210 Cornel y Plant.. ..... 214 Darlun heb eiriau .. .. .. 216 BARDDONIAETH :— " Canlyn Fi" .. Dyfodiad y Eaban Tôn—" Clychau'n Canu 2C^ BANGOR : CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN HUGH JONES, D.D., YN Y LLYFRFA.