Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYF. LXIII. IONAWR, 1910. RHTF I. >**) 1M g^fcBgrcmm ^ltsolt geuettcftò. DAN OLYGIAETH Y Parch. JOHN FELIX. CYNHWYSIAD. Ein Darlunfa — Mr. John Elias Jones, Gorphwysfa, Tre- garth (darlun) .. .. .. i AMRYWIAETH.— Arweinwyr Addysg Cymni .. .. 5 Erwau Sanctaidd .. .. .. .. 9 Y Gwydriad Cyntaf ...... 13 Athrawon Llwyddiannus— Mr. Evan Hughes, Seacombe (darlun) 16 Milhanes Hiraeth Eluned Congl y Cystadleuon Er Mwyn y Meistr (darlun Marw Unwaith Congl y Plant Barddoniaeth.— Dydd Calan.. Mis Ionawr .. Colwyn Bay Y Bardd .. Yr Iaith Gymraeg .. Tôn—" Mae'r Iesu mwyn gerllaw " PRIS CEINIOG BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD.