Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYF. LXIII. MEDI, 1910. RHIF. 9. gSçfcftgranm gíltsoCi geuencüb. í--"V DAN OLYGIAETH Y Parch. JOHN FELIX. CYNHWYSIAD. Ein Darlunfa.— Mr. John Edwards, Treorchy (darlun),. 225 AMRYWIAETH.— Arweinwyr Addysg Cymru— Syr Hugh Owen Y Llew mewn Cariad Emynwyr Cymru— IV.—Dafydd Jones 0 Gaio .. " Eisieu Myned " (darlun) Addysg Grefyddol y Plant—II..... Athrawon Llwyddiannus— Mr. W. Édwin Davies, Gwynfryn, Coedpoeth (darlun) Congl y Cystadleuon Hiraeth Eluned— VT1I.—" Credu—Caru " .. Casglu Ysguhau (datiun).. Dyledwyr Anghrediniol .. Congl y Plant BARDDONIAETH.— Yr Hedydd.......... Yr Haf .......... Cydgynhorthwy 228 230 231 234 235 23« 242 243 247 Tôn—" Abertrinant " 227 237 249 241 BANGOR: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD.