Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

ADGOFION TETJLUAIDD. At fy Chwaer-jn-nghyfraith. Anwyl Mary,—Ar ol derbyn y llythyr oddi wrth eich gweinidog yn fy ngwabodd i gyfarfod y B------, cychwynais ymailh gyda chalon ysgafn, yn Ilawn gobaith 0 gael eich gweled oll fel teulu yn iach a dedwydd, ar 01 absenoldeb cynifer o flynyddoedd. Blynyddoedd di- gon gofidus i mi ydoedd y rhai hyn ; canys gwyddoch i mi gael fy amddifadu o'm perthynasau anwyJaf, oddi- eithr fy nau frawd, ac anaml y cefais y cytteusdra i'w gweled hwy ; ac felly yr oedd fy nghalon yn dychlamu yn fy mynwes, mewn au ydd angerddol am gael eu gweled hwy a chwithau unwaith yn rhagor. Cychwynais yn foreu ddydd Llun i ddyfod yno, ar ol llafur caled y Sul blaenorol; ond yroedd fy meddwl wedi bod yno ugeiniau o weithiau y diwrnod hwnw cyn i mi gyraedd haner y ffordd. Yr oedd arnaf hiraeth dwyfi am gael eich gweled chwi a'rplant; canys, fel y gwyddoch, nid oeddwn wedi gweled ond un ohonynt erioed. Ac wrth ymdaith felly, yr oeddwn ambell waith yn tynu darlun ohonocb yn fy meddwl yn eistedd o Bingylch y tân yn fy nysgwy! yna; waith arall, hedai fy meddwl at feddau fy nhad a'm mam, a safwn yno mewn mjfyrrlod blin, gan wylo yn ddwys o herwydd nad oedd genyf un gobaith o gael ysgwyd Uaw gyda hwy. Ar eu bcdd y mne rhosynau Ileirdd, yn wylo dagrau ÿwlith ; Orici nld oes tr«'y*r gicarìigaeth Wjla y.na ddigon hjtli. Waith arall, codwn fy ngolwg i fyny goruwch y byd, gan feddwl am y cartref dedwydd syiid yn " anweledig uwch law'r ser," a chan gyflwj'iio fy huu i nawdd íy Ngheid- wad, canwn,