Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

MLÌ i«r UL W. ÌÍL W. IKJ rii dii í§ÇJ *^'i1 "^V. yy ^c4^c^c4c4c4^A: EhiflO.] [Cyf. 44. Y WINLLAN AM HYDREF, 1891. -♦•♦- DAN O LYGIAD Y PARCH. DAVID OWEN JONES, LIVERPOOL. ------♦•♦------ CYNWYSIAD. Enwogion— James Russell Lowell (gyda darlunj Amrywiaeth— Anerchion Dirwestol i'r Plant—IX.... Am Ddeddf Poesol........... Dylanwad Addysg Deuluaidd ..... Prydlondeb yn bwysig ....... Boreu Oes ............. Marwolaeth Dynes leuane........ Mary Ann Ashton.......... PWLPUD Y PLANT- Bywyd a Chymeriad Jabez ..... BARDDONIAETH— Yr Anwadal... .......... Yr Hyfryd Wlad ........... Geiriau Cydymdeimlad ....... Y tylawd yn eí fedd........... TON- Er nad yw'm cnawd ond gwellt ... Tudal. ... 181 ... 188 ... 191 ... 195 ... 196 ... 198 ... 199 ... 200 ... 187 ... 182 ... 190 ... 194 ... 197 ... 197 BANGOB: Cyb.oedd.edig gan B. Joaes, yn Llyfrfa y "Wesleyaid. *• m-