Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

WI NLLAN, YN crtfwrs ^tnrgtoiarljîati 0 §MngbMau fefgbòol a IttbMal tx ôteanact^ i'r ÿtntntt&ò. DAN OLTGIAD T PARCfl. BICE OWEN. CYFROL XLI. AM Y FLWYDDYN 1888. N»»W ' B ANG OR: CYHOEDDWYD AC AR WERTH GAN Y PARCH. ROBERT JONES, A HOLL WEINIDOGION Y WESLEYAID.