Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

JOE MORGAN A'I WRAIG. ^M^CHÎDIG amser yn ol, daeth un o'r Cenadon Cartrefol i dref Jffi, I)------. Y11 Lloegr, am y tro cyntaf erioed ; ac mor fuan ag y ™" daeth, dechreuodd ar ei waith trwy fyned i'r heol i bregethu. Aeth y son trwy y dref fod un o'r Methodists yn myned i bregetha yn yr heol; ac fe ddaeth hyny i glyw Joe Morgan a'i wraig Mary, í>a rai oeddent, hyd yn hyn, wedi byw mewn trueni ysbrydol a thlodi tymorol mawr am rai blynyddoedd er y dydd y priodwyd hwy, ac yr eedd arferion gwageddus ac ofer y gŵr yn peri ei foil yn amddifadu ei hun, a'i wiaig, a'i blaot, o'r pethau angenrheidîol i. gynal corff ac enaid yn nghyd, fel y dywedir. Wel, fe glywodd G GORPHENHAF.