Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

90^ ''i/CwC9 ÌT^ "M^l^9 ?ÄsSL Ehif. 8.] AWST, 1881. [Cyf. XXXIV. ENWOGION. VIII.-SYR ROWLAND HILL, K.C.B. ÍCHYDIG ddynion a adawsant ar eu holau wedi iddynt adael y fuchedd hon enwmwy anrhydeddus a theilwng o barchus goffadwriaeth na'r gẃr y mae ei enw a'i ddarlun uwchben yr ysgrif hon; ac nid __ _ llawer o Brydeinwyr a fuont mor ffodus a gwasan- aethu eu gwlad, eu cenedl, a'r byd gwareiddiedig am gynifer o flynyddoedd mor llwyddianus ag y gwnaeth efe. Nid annyddorol, gan hyny, fydd yr ychydig nodiadau canlynol am dano. Ganwyd Rowland Hill ar y 3ydd o Ragfyr, 1795. Efe ydoedd drydydd mab Mr. Thomas Wright Hill, Eidderminster. Fan oedd Itowland yn saith mlwydd oed, cymerodd ei dad boarding school yn Birmingham; ac yn yr ysgol hono yr addysgwyd ef, ac