Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

WINIalaAN, th OTJrrra &m:rçtóarifrw 0 IMtt^te fefjjfówl ä $ttìŵial, ER GWASANAETH I'S IEUENCTYD. DAN OLYGIAD Y PARCH. JOHN GRIFFITHS. CYFROL XXXV. AM Y FLWYDDYN 188Ä. BANGORi CTHOBDDWTD AC AB WERTH GAH 8AMTJ1L DATIB8, ▲ HOLL WBINIDOOIOH T WBSLMTAI». |