Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

•■•■ Y WINLLAN Ehif. 11.] TACHWEDD, 1882. [Cyf. XXXV. êttto0gi0îx. X.—BENJAMIN FRÀNKLIN. rYRACH y byddai yn anhawdd i ni enwi neb a enillodd iddo ei hun y fath radd dda o enwogrwydd ac anrhydedd ar dudalenau hanesyddol hunan- ddysgedigion yjbyd, ac a ddyrchaf wyd mor uchel yn ngolwg cymdeithas, heb o gwbl ddiystyru hawl- iau na thrawsfeddianu iawnderau eraill, â'r gwrthddrych a fras- linellir yn yr ysgrif hon. Mewn llythyr a ysgrifenwyd ganddo at ei fab, y mae Franklin wedi adrodd ei hanes ei hun mewn modd "dihafal ac anefelychiadol," chwedl Cynddelw am unarall. Ebai efe yn y Uythyr hwnw: " O'r tlodi a'r dinodedd yn mha rai