Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

-?..(*•• AM 1866. GADAEL Y EHWYDAU. *'A hwy, yn y fan, gan adael y rhwydau, a'i canlynasaht ef."—Matthew. Pe buasai genym ddigon o arian, yr ydym yn meddwl yn sier y buasem cyn hyn wedi gwneyd cais teg am gael treuHo blwyddyn neu ddwy yn Ngwlad Canaan. Buasai yn dda gan ein calon gael darllen y Pedair Efengyl yn yr lien wlad gysegredig hono. Buasem, wrth gwrs, yn aros am gryn amser yn ngbymydogaetb hen ddinas Jerusalem—tua'r manau hyny lle y cymerodd y golyg - feydd olaf yn mywyd lesu Grist ar y ddaear yma le. Ll e effeithiol i ddarllen a myfyrio y bedwaredd bennod ar ddeg o loan, a'r tair canlynol, fyddai y llwybr o'r ddina s tros Afon Cedron i'r ardd lle bu chwys gwaedlyd y dy n Crist Iesu yn gwlychu ei glaswellt. Ond pa mor dda bynag fuasai genym gael aros ffordd hono, buasem yn ymdrechu dosbarthu ein hamser yn y fath. fodd ag y buasem yn cael aros peth yn Galilea. Galilea!—y Ùe y dechreuodd Iesu Grist bregethu, gan gerdded o'r naifi. ddinas i'r llall, ac " iachau pob olefyd a phob afìechyd yn mhlith y bobl"—y lle y gwnaethpwyd y rhan fwyaf o'i weithredoedd nerthol ef. 'Buasem yn darllen llawer pennod a,r lan Môr Galilea. Mor effeithiol y rhaid y byddai dar 11 en y ddeunawfed adnod o'r bedwaredd bennod o Matthew yn y fan hono!—" A'r Iesu yn rhodio wrth Fôr Galilea, efe a ganfu ddau frodyr—Simon, yr hwn a elwir Pedr, ac An- dreas ei frawd—yn bwrw rhwyd i'r môr." Y fath dreat fuasai cael golwg ar yr hen fôr enwog hwnw. Y mae prydferthwch naturiol yr olygfa y mae yn ffurfio r han bwysig ohoni yn bur fawr; ond nid hyny; na, nid hy ny, eithr dyna y môr fu'n nofio y llongau yr oedd Iesu Gr ist yn hassenger ynddynt—^y môr y bu ei donau yn balmant iddo gerdded arno ganol nos—y môr fu'n gartref i'r pys g- Á. [IONAWB, 1866.