Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y Frythones. Awst, 1881. |HODDASOM i'n chwiorydd, er's ychydig yn ol, ddarlun ac ychydig o hanes y " Chwaer Dora"—un a dorasai lwybr iddi ei hun, ac a aethai yn mhell hyd-ddo, fel mamaeth (nurse) i gleifion ac anafusion yn yr Ysbyttai. Y mis hwn yr ydym yn cymeryd gafael yn y cyfleusdra i son ychydig am un arall o'r dosbarth hẁn o rai rhagorol y ddaear, un Cyf. 3. " Rhif. 8.