Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CYHOEDDIAD CHWARTEROL Gyíchdaith y Wyddgt*ug. PRIS DWY GEINIOG. MÜRRIS'S TÄILORING. Suits - to measure from 30/- Trousers ,, ,, 8/6 Cord Trousers ,, ,, 7/6 Mole Trousers n ,, 7/6 PATTERNS ON APPLICATION. ALL ORDERS PERSONALLY ATTENDED TO. 40, HIGH STREET, MOLD. Wyddgrug. CYHOEDDWYD GAN T. NICHOLLS ROBERTS Argraffwyd 'yu Swyddfa'r " Cymro," Wyddgrug a Lerpwl,