Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

sra ■*£• -?» |jffld.Ce 3fi^;i CYHOEDDIAD MISOL Rhif 9. MEDI, 1895.. Cyf. XVI CYNWYSIAD. Hindw Meudwyaidd (gyda darlün)............... ...... 131 J Tameidiau Cenadol .. ..... ...... ...... ...... 132 Hjndw Meudwyaidd yn Eistédd ar Hoelion (gyda darlun)* ...... 134 Blwch Cenadol yr Eilliwr ...... ... . ' ...... ...... 135 YTerfyggynCnina... ...... .'.-.,'.. ..... ..... 136 Rhodd Flynyddol Cymdeithas Dorcas Nbddfa Treorchy ..... 136 Nodion y Mis ...... .......... ...... ...... I37 Addysg yn India ...... ...... ...... ..... ...... 138 BJaenfirwyth Ychwanegol ar y Congo ...... ...... ...... 138 Cenadaethau Bedyddwyr Amerúîa ...... ..... ...... 139 Crefyddau y Byd ..... ..... ..... ...... ...... 139 Lledaeniad G-wybodaeth o Dduw yn Nhrefn Maddeuant .. ... 140 Pob ysgrifarç ac ymholiadau i Rev. 6. Ll. WILLIAMS, Courtenay Road, Cadoxton-Barry Barddoniaeth, Cerddoriaeth, ac archebion/am yr fferaìd, oddiwrìh danysgrif wyr i Rer. B. EVAHS, Gadlys, Âberdare. Archebion a Thaliadau i Rev. WT MORRIS (Rhosynog), Treorfcy, Pontypridd, CADOXTON-BARRY: LEWíS EV4NS, ARGRAFFYDD, MAIN STREET, minmmimmummmmmiVimmw.muxi