Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Taliadán i'r Parch. Ẅ. MORRIS (Rhosynog), Glyn Vílla, Treorchy,*Pontypridd. TONYPANDY: EYANS A SHORT, SWYDDFA "SER.EN GOMER.'