Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

CEMflD yss&a&tâ' 1 Bedydd yn Chu Sha, India (gyda darlun) 2 Y Mynegiad am 1899 ......... 3 Tameidiau Cenadol ,. .... 4 Gair o'r India at Eglwysi'r Bedyddwyr yn Nghymru 5 Yr anwyl Mr. T. E. Ellis, A.S....... 6 " Chronos " a'r Genadaeth ...... 7 Cyfarfodydd Blýnyddol y Gymdeithas Genadol 8 Y Cyfarfodydd Gwanwynol 9 Dechreu y Flwyddyn Genadol .. 10 Palestine . " ........... «^"Pob Ysgrifau ac Ymholiadau i'r Parch. G. Ll. WILLIAMS, Cadoxton-Barry, Cardiff. Barddoniaeth a Cherddoriaeth i'r Parch. B. EVANS, Gadlys, Aberdare. Taliadau i'r Parch. W. MORRIS (Rhosynog), Glyn Vilía, Treorchy, Pontypridd. TONYPANDY: EVANS A SHORT, SWYDDFA "SEREN GOMER.'