Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Bad Hindwaidd. Herald Cenhadol CYHOEDDIAD MI80L CYMRAEG Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr. mm*mmmm*mmmm*mmmm*mm*^mmmm*mmmm*mmm*mmmmimmm^ä Rhif 5. MAI, 1906. Oyfrol XXVII. CYNHWYSIAD. Japiaid yn India.—Parch. W. R. James Y Ddau Gardotyn.—Parch. H. Anderson Tameidiau Cenhadol.—Parch. J. Evans Parch. Thomas Evans Y Gwaith yn Lushai Blaen-Air ., Oyfraniadau Siroedd Cymru .. .. 65 .. 68 .. 71 .. 73 .. 74 .. 77 .. 79 Pris Ceiniog. ----------» ♦ 8---------- ABERTAWY: TRERISE, ARGBAFFYDD, HEOL TYWYSOG CYMRTJ.