Symud i'r prif gynnwys

Itfî CYLGHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehif. 91.] GOBPHENAF 1, 1882. [Pbis 1|c. Y CYNWYSIAD. Y Datganydd a'r Cyfeilydd ........ 25 Cymdeithas Cerddorion Cymru '...... 25 Beirniadaeth y Tonau Cynulleidfaol yn nghys- tadleuaeth Yspytty Ifan........ 26 Bwrdd y Golygwyr............ 26 Amry wion................ 27 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 27 Tystysgrifau .............. 28 CEltDDOBIAETH. Gwrando fy ngeiriau............ 49 Mawl a'th erys Di yn Seion ........ 52 Gerddoriaeth Dìweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HTJGHES AND SON. CÂNEUON ÜEWYDDION. Pris Chioe' Ch&íniog yr Un. Euif Anthemsu y Cerddor. ÍDedwydd yw y Dyn : G. W. Martin. (Cerddor O.N., RhifiO; pris 2g ) A'r Gair a wnaethpwyd yn gnawd: Arg't. (Cerddor O.N, Ẃb/46; pris 2g.) "V Draw yn yr eangder mawr: Cherubini. Rhif 12. f (Cerddor O.N., Mhif 43; pris 2g.) lc f Hysg im' 0 Dduw: D. Emlyn Bvans. ) (Cerddor O.N., Rhif IIS; pris 2g.) Hhif 13. > Barn fì, 0 Dduw: Mendelssohn. lc. > (Cerddor O.N., Rhif 138, 139; pris 4c.) 51 53 Arafa Dòn : gan E. S. Hughes. (I Denor.) 50 | Cân y Milwr (Baritone) : M. E. Wil- ') liams (Alaw Brycheiniog). Erenin y Dydd (Baritone): W. E. Edwards (Gwilym Lon). -Q \ Ni fedrwn yn fy myw (I carìt maJee T'jJ wp my mincl) : Owain Alaw, \ Y Carwr Siomedig (Tenor): J. E. f Lewis (A law Rhondcla). -.) Man i Ganu (Singing Still.) (Deu- " 'Ç aiodiT.aB.) Owain Alaw. DEISYFIAD AIVI Y WAWR. (CANIGJ, Gán G. GWENT. Hen Nodiant, ie. Sol-ffa, le. iOR LLS080G YW DY WEiTHREDOEDO. (ANTEBM), Gan WILLIAM ROWLANDS, Morriston. Een Nodìant, ic. Sol-ffa, lc. Ceinion y Gan. Rhan V. ) Y Wers Sol-ffa: 'Gwilym Gwent. Pitis 3c. \ Y Ddau Forwr: Br. joseph Barry. 5 Betty Wyn fy Nghariad: R. Milli.