Symud i'r prif gynnwys

CYLCHGEAWN MISOL, At wasanaeth Dosbarthiadau y Tonic Sol-ffa, &c. Ehip. 108.] EHAGFYR 1, 1883. [Pris 1|c. Y CYNWYSIAD. ------------ TUDAL At ein Derbynwyr ........ .. .. 93 At y Cerddorion .. ............ 93 Cystadleuaeth y Delyn Deir-res yn Abortawy 93 Colofn yr Hen Alawon .......... 94 Adolygiad y Wasg ............ 95 Cyfarfodydd Cerddorol, &c......... 95 Amrywion........ ........ 95 Tystysgrif au............... 9(5 CERDDOE.IAETH. Na thralloder eich calon..........89 Anr delyiiau seiniant............94 Teyrnas y plant..............96 Oerddoriaeth Diweddaraf CYHOEDDEDIG GAN HUGHES AND SON. Anthemau y Cerddor. \ Dedwydd yw y Dyn: G. W, Martin. Rhif 11. ( (Cerddor O.N., BhifiO; pris 2g\) lc. Rhif 12. lc. lc. f A'r Gair awnaethpwyd yn gnawd: Arc/'t. ) (Gerddor O.N., Bhifi6; pris 2|.) Draw yn yr eangder mawr: Oherubìni. (Gerddor O.N., Phifid; pris 2g.) Dysg im' 0 Dduw : D. Emlyn Evans. (Gerddor O.N., Ehif 118; pris 2g.) (Gerddor O.N.,Phifm, 139; pris 4c.) 62. 63. 64. CANEUON NEWYDDION. Pris Chwe' Cheiniog yr TJn. SSeinier yr TJdgorn grymus (Deuaiud i Ddau Fass, neu Tenor a Bass): Bellini (Cyfaddaswyd gan 0. Alaw). fYr Esgid ar y Traeth — The Shoe upon the shore : Cân i Soprano, gan Gwilym Gwent. J 'Eoedd ganddi goron Flodau : Cân i \ Denor, gan Alaw Ehondda. (Hen Alawon G-wlad y Gân: Cân i ( Denor, gan Alaw Rhondda. ^Y Tri Bugail— The Three Shepherds : ,, 65. < Triawd i Tenor, Baritone, a Bass, ( gan Hugh Davies, A.C. Ceinion y Gan. Rhan VII. \ Y Ddeilen ar yr Afon: Owain Alaw. Pejs 3c. \ Y Chwaer a'r Brawd : Owilym Gwent. } Y Gareg Ateb : Gwilym Gwent. Ceinion y Gan. Rhan VIII. (Rliifyn o Ganeuon). "Hen Wlad fy Nbadau : /. James. Dyna'r dyn a aiff a hi: Dr. Parry. Mae acen y glomen : Afan Alaw. j Gwnewch bobpeth yn Gymraeg: Dr.Parry Pris 3c.«( Cryd gwag fy Mhlentyn yw: Mendelssohn I Dafydd y Gareg Wèn : Alaw Gymr I Y Deryn Pur: „ „ l^Galar Gwraig y Milwr : „ ,, -ff