Symud i'r prif gynnwys

1/ €gí%raton $$,i»al aí fo»»a«aeijr fcfrkrtiaefjr a garbìwm&eijr (fégmmg. CYHOEDDEDIG AR Y CYHTAP O BOB MIS. Bhif 40. CYF. III, EHAGEYli .1, 1875. Pris 2: PROFESSOR PARRY'S LATEST AND BEEST COMPOSITIONS. 2%o$g marlced A, difficuU—b, moderately diffietdt— 1. My Otiildhood'B Dîeams (Sopram or Tenor) B, 3s. f. The Dyìng Chìli (Soprano or Tenor) c, 3s. 3. Soìo & Chorus, Thc OM Cottage Clock (Baritom or Contralto) G, 3s. é. Keverie, The Okl Yew Tree—Yr hen Ywen Werdd —(Contralto or~Baritone) B, 3s. 5. Eeverie, The §kylark—¥r Ehedydd—(Soprano or Tenor) A, 4s. 6. Descriptive Ballacl, The Sailor's Wife—Gwraig y Morwr—(Barito?ie or Mezzo Soprano) A, 4s. 7. Lullaby, Sleep my Darling (Mixed Voices) B, 4s. 8. 0 Lord, abiâe with me (Mixed Voices) B, 4s. ! & PIANOFOBTE. 9. MAESGARMON, a Descriptive Fantasia, A, 4s.— Its plan 'is as foll&ws: _ a. Night. Within the Camp. b. Garmon and íne Cymiy unite in Prayer. c. Morning. d. Pastorale. e. Bugle Call. The March of Garinon and the Cymry into Battle. /. Victory, and the Triumphal March of Garmon and the Cymry. 10. Grand March de Concerte, Druid's March, A, 4s. 11. Recollections of Chüdhood. B, 3s. 12. Recollections of Courtship, B, 4s. 18. Recollections of Spring, B, 4s. 3E-A^S-5T PIBCBS ^OÜ CIECIIiIJIRaEIír. 14. Little Willie's Waltz c ls. 6d. 15. Little Eddie's Mazurka C, ls. 6d. The two Juvenile piéces are expressly wrítten for sroall hands and young players. {g^ Copies of the abovè inay be had at Half Price. 16. Grand Chorus for Male Voices—The Monk's March —Rhyfelgan y Myncod—B, 4d. Specially adapted for Eisteddfod Competition. ALL ORDERS TO BE SENT TO THE AUTHOR, OR THROUGH THE TRADE. i Post Office Orders must be sent for aU sums ábove 3s. CERDDORIAETH NEWYDD GAH D- EMLYM evaks. CÎPANSODDWYD I, A C II E N I R GAN EOS MORLAIS, CîFEES O DAIIÎ O GANEUON AR GeTrìan Oymreig a Seisiiig gan Mynyddo4, Llew Llwyfo» Leon a Titns Lewis F. S. A. 'O-^HST ~5T T"Y"WYSOG"-l!6 "'ST C3^--A.I3-XJÉ^," .................. 116 3. .. .._ "BEDD LLEWELYISr" gj Cyfeirier:—Dìwi Alaw I ontypri-ld nea y Cyfansoddwr Newtown Mont. DARMJ OYHOEDDEDIG YIsSWYiDFAYGERD.ORFA. Câfi a Chydgan Gau_W. A. Wîllîasis ( Gwílym Gwent. ) Pris 6ç., "Old Cambria ìm-iyc'J'd:'' Gcm a Chydgan, Gari D. E m l y •< E v a ¥ r. Pris 6c. :m:i ^iri_<r_jL.F weaig ip^sr htjhst, G$si(Smg. ) yny ddau Nodiant Gan' Eos Hafod. Prisôc. "OS "5T:DW"3rT ^TIÿT O-^IMIIRO.,' (C<m a Chydgan yn y ddau Nodiant.) AN ,T. JENEINS, Rhydfelen. I'w chael gan D. Wit.íjams, Biiydfelen, Pontypridd. Pris 6c. Cán a Chydgan: Gau D. 1 ayies ( Dewi Alnw). Pris 6c., "ci.yivcH -5t:r, eos bach," Camg gyda gairiau Cytnreiga Seisnig. D. Alaw Pris6c, Canig gyda geiri n Cvmieig a Seisnig. . Alaw. Pr.'s 6c. "D-sr^isr-A-'ü ca-^w-srosrTOEiDTì;,13 Cydgan o " Stoum Tibëi i s," Gan y Parch E. Stjepheîî, Pris 6c.