Symud i'r prif gynnwys

SEN6DLAETHCH CŸMRU I'R OrMRY. Ban olygiad yPARCH. E. G Bhif 1. Cyf. I ] TALYSARN, IONAWR, 1878. [Pris—Geiniog. ÍNES YN ANEROH Y CY- HOBDD AMT TflO CYNTAP. I. Er Enw. Pam John ,Jones ? Arn fod yn rhaid i mi wrth ryw enw i'm gwahaniaethu oddiwrth ereill. Ni wyddid am well enw i aw- grymu fy swydd neu 'm gwaith na John Jones. Byddaf yn Uefaru ,'cryn lawer am Gyinru, Cymro, a Ohymraeg. Os ydyw yn iawn i Sais gael ei "John JBull," y mae yn] iawn i Gymro gael ei John Jones, gan mai "John Jones a John Buli ydyw 'r bobol sy'n cadw 'r hen íyd yn ei le." Nid oes achos' i Gymro gy wihyddio'o'i enẁ eyn- rychiadol Nid oes ar Americaniad gywilydd o*r enw JpiiáíHarij u'a Sais gy wilydcl o'r enw John Buìl ; paham ynte y rhaid i Gymro blygo pen pan enwir Jofcn Joues ? Ni r'aid, ni ddylai, a gobeithiaf na wna byth mo hyny. Os na wydd- ir enw Cymro, gwell ar antur ei alw John Jones nag uorhyw enw arall ; haw ddach peifìio cam- synied feíly. Yr wyf fì am fod yn deilwng o îy enw yu mhob ystyr—mor deilwug o Gymro ag y gaîlaf II. Gaiiì gan John Jox.es at lì ddaullkx- wrn. Mi a wnaf fy ngoreu : felly na churuch fì, os byddaf yn methu weithiau eich boddhau bob un. Cofiweh fodj yr hwn sydd heb ei fai heb ei eni, ao y mae yn debyg na enir mo hono yn y ganrif hon. Gwn na ellwch beidio £y hel- pu : yn awr ynte, garedigion, help llaw i mi dcleohreu byw, Edrychwch ar fy wyneb nchod : trueni i ddyn glân, golygus a llyfndew fel hwna gaeî marw o newyn, onitë t Wel, der- byniwch fi i'eh tai, ynte, bob mis, a minau a wnaf ddaioni a dyddanwch i chwithau. Ymdrech- af fod yn ddifyr heb lygru chwaeth neb ; eithr gwnaf fy ngoreu i'r gwrthwyneb ; ond ar yr un pryd rhaid i mi gael eich cadw yn efFro wrth wrando arnaí' : nid yw cysgu a hepian uwch ben llyfr yn puro chwaeth neb. Heblaw eich dydd- anu, ceisiaf eich goleuo. Ös na fydclaf wedi eich addysgn yn gystal a'ch difyru cyn pen tri mis, troediwch. fi aìlan dros riniog bodolaefch mor ddigeremoui ä thori pen gwydd Nadolig. III. JüIIN JONES YN DWjîYH GAIll WRTH KI i)DO,sBARTHWi's. Byddwch chwi garedig wrdiyf. Fedraf fì wneyd íawr fel ag yr wyf o honof fy hun. Yr wyf yn rhy aughyfarwydd a'r byd i cldod o hyd i'm darllenwyr heb eich help chwí. Byddwch cìaui yn fryddlawn ataf .- ->, mi a gofi- af am clanoch. Na oedwch dclim c, n fy nanfon i ben fý nhaith, Oes y meìlt, y trydan a'r trên yw hon. Y mao pob peth yn myned yn hen mewnychydig oriau,rywfocld, yn y dyddiauhyn. Y mae blynyddoedd fel pe wedi cael eu tynu i lawr i fisoedd, misoedd i wythnosau, wythnosau i ddyddiau, dyddiau i oriau, ac oriau i fynyclau / Hawyr anwyl! mae y pelläbyr bron gyru amsér