Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

"Nl WYR Nl DDYSG—Nl DDYSG Nl WRENDY." ÍS GYFRWNG GWYBODAETH I HIL GOMER YN AMERICA, Ẅ GOLYGEDIG GAN Y PARCH. J. P. HARRIS, MINERSVILLE. Cyf. IV] MAI, 1847- [Rhif- 35. CYNNWYSIAD Darlith a draddodwyd yn ngliyfarfod Meíbion Dir- west, Carbondale, ... 101 Araeth ar Wrthgaethiwed, • • 102 Yr Ysgol Sabbothol, - - . 104 Adgyfodiad y meirw, .... 105 Yjiiŵed o ddywedyd celwydd, - • 107 •tíorfoledd yr iachawdwriaeth, • • • 108 Calvin a Servetus, - - • 109 Sylwedd pregeth, • • • -111 Atebiad, • • • • • 113 Dychymmyo, • - - * -114 CONGL Y BEIRDD. Y gwanwyn, • . . . .114 Çàn y Negro Bach, • ... 114 fcais at y Beirdd, - • • - 114 Èrfyniad at y meddyg Williams, Ysw. Dolgellau, 114 Yrateb,..... 114 Rathleen Navourneen, • • • -115 Pennill i'w roddi ar gareg fedd cyfaill, • 115 Y crwydryn, • - • - 115 HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Grefyddol y Cymry yn Boston, 115 Cyfarfod Trimisol Ebeneser, Raccoon. Ohio, 116 Gwledd flynyddol Cymdeithas Haelionus Dewi Sant yn Nghaerefrog-Newydd, • 116 Gwaith Haiarn Phcenixville, - - . 118 Y Parch. S. J. Jones, y Colporteur Cymreig, 119 Achos y Bedyddwyr yn Danville, . . U9 Casgliadau at egiwys Ebeneeer, yn Freedom, swydd Catteraugus, C. N. . . 1]9 Llofruddiaeth ger Pottsville, • - . 119 Y rhyfel Fexicanaidd—Buddugoliaethau mawr- ion ac enwog gan yr Americaniaid, • 120 Esgoriad, - • - - • • • -120 Priodasau,.......120 Marwolaethau, • • • • - . -120 HANESIAETH GENHADOL. Tra dyddorol o Madacascar—Mab y Frenhines wédi ei ddychwelyd, - - - • 121 Ntfer y personau perthynol i'r eglwys genhadol, 121 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, Iwerddon, &c. - • 122 Germany, • • - • • 122 TomThumb, • • - • -122 Dadl gyhoeddus yn Liverpool ar yr egwyddor wirfoddol, ..... 122 TYWYSOGAETH CYMRU. Casnewydd-ar-Wysg, Tredegar. .... Garn Dolbenmaen, - Cymry Llundain, Llanfabon, Trefnewydd, Abermaw, Pontar-dawe, • Cwmllynfell, - Cledrffyrdd Newyddion, • Nass Sounds, Morganwg, Llangynog, Y Ffeiriau, - Priodasau a Marwolaethau, Manion, 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 134 POTTSVILLE: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y"MINERS' JOURNAL." 1847. tsÊ&^*'