Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

Y SEREN OELLEWINOL Cyf.XI] MAWRTH, 1854.. [RniF. 111. APPELIAD UNDEB AMERICANAIDD Y BEI8L AM WEDDIAU A CH¥MHORTH. Mae bwrdd Uudeb Americanaidd y Beibl, dan ystyriaeth o bwysigrwydd y gwaith yn mha un y maent yn llafurio, a than deimlad o'u hanalluawgrwydd i gyflawni eu dyled- 6wyddau yn eu nerth eu hunain, yn cyfarch eu brodyr yn yr un ffÿdd gyffredinol, mewti raodd parchus, gan erfyn rhan yn eu gweddí- au, yn neillduol dros y rhai sydd yn cyfieithu neu yn cydmaru yr ysgrythyrau. Teimlantyn ddiolchgar fod y pwysigrwydd a'r angenrheidrwydd o roddi gair datguddied- ig Duw yn ffyddlawn a diduedd i'r bobl, yn dyfod yn fwy amlwg yn barhaus, a bod am- ryw o'r newydd yn teimlo eu dyledswydd i gefnogi y gwaith gogoneddus dan sylw. Am yr arwyddion hyn o foddlonrwydd dwyfol y gwahodda y Bwrdd hotl gyfeillion yr Undeb i gyduno â hwy i gydnabod a chlodfori Dad- guddiwr bendigedig y gwirionedd. Bydd y fl'eithiau canlynol o barth y cyfìeith- iad Seisuig yn ddÿddorawl i amry w, ac yn tu- eddu i greu teimlad o blaid llwyddiant yr Undeb. Mae cydundeb wedi ei wneud gan Undeb Americanaidd y Beibl â mwy nac ugain o ddynion dysgedig, i gydmarti y cyfieilhiad Seisnig cyffredin, y rhai a berthynant i wyth o euwadau Protestanaidd, ys ei'— Eglwys Loegr, Hen Y&gol y Presbyteriaid, Dysgyblio7i y Diwygwyr, Cymdeithion y Presbileriuid Diwygiedig, Bedyddwyr y Scithfed Dydd, Esgobaethwyr Proiestanaidd Americanaidd, Bedyddwyr, Eglwys Ellmynaidd Ddiwygìedig. Mae gan y rhai uchod gyfieithwyr eraill i'w cynoilhwyo, fel y mae yu agos i ddetigain o ddysgedigion o gwbl yu ngwasauaeth yr Undeb. Nid yw y dysgedigion hyn yn cynnwys y cyfieithwyr sydd gau yr Uudeb i ieithoedd eraill, megys y Furmanaeg.yr Ysbaenaeg, yr Italaeg, y Ffrengaeg, yr Ellmynaeg, y Betigal- aeg, Siamaeg, San9cript, &c. Mae gan y ifyfieilhẃyr aV cydmarwyr ddi Qkf. XI. 8 gon o lyfrau gwerthfawr wrth law i gyfeirio atynto barth geiriau amliens. Nid oes tranl wedi ei arbed yn yrystyrhyn, fel y gallantoll gwblhau eu hymddyriedaeth yn ffyddlawn a goleu. Eglura Dr. Conant, yn ei lythyr i'r Ncio Yorìc Recorder, y cwbl o ymrwymiad y cyd- marwyr a'r cyfieithwyr. M Ni ofyna yr Undeb," medd efe, " ond tros- iad neu gyfieithiad llythyrenol o'r meddwl, fel y cafodd ei lefaru, neu ei osod allan, yu y ieidioedd gwreiddiol, heb lyfytheirio na thu- eddu y meddwl, mor belled ag y gellir. Ar yr egwyddor hon y mae yr Undeb yn gweitli- redu, a theimlwyf mai fy nyledswydd yw bod at wasanaeth y Gymdeithas hyd y mao ynwyf." ¥ dyfyniad canlynol, o waith yr Archddia- con Hare, oíl'eiriad enwog o Eglwys Loegr, a ddengys y pwysigrwydd a'r angenrheidr'wydd o gydtnaru y cyiìeithiad Seisnig. "Mae y dywediad cyffradiu, fod camsyn* iadau a gwallau bychain yn ddibwys, ac na ddylem gymeryd trafferth i'w diwygio, yn gyfeiliornad niweidiol, ac yn achosi drygau lhiosog, yn ymarferol, moesol, a gwladol.— Ni ddylid ystyriod unrhyw gamsyniad neu aueglurdeb yn ddibwys, os bydd yn cuddio neuyntywyllu un gair o'r Beibl, yr h«n sydd oll yn bur. Dyina yr achos fod cynnifer o gamgasgliadau yn cael eu tynu, y rhai yd- ynt mor Uuosog ac amrywiol yu mhlilh y werin, ac a ddylauwadant yn niweidiol i wir grefydd. Dylai pob eglwys ofalu am osod cyfieithiad amlwg a diduedd o'r ysgrylhyrau o flaen ei haelodau, mewn trofn i ddiwygio ac adferyd y byd oddiwrth gyfeilioraadau." Dengys pedwerydd Fynegiad Blynyddol y Gymdeithas fod y gwaith yn myned yn mlaen yn Hwyddiannns. Mae galwad am gymhorth ariauol. Nid y w y drysorfu oud isel, a'r draul ytrfawr—yn ilawer mwy y flwyddyu hou irtio itnrliyw fìwyddyn flaenorol. Gan h}ny, yr ydym yn appelio at bawb sydd yn caru eiti Harglwydd lesu Grist mewn gwirionedd, bydded i'ch gweddiau a'ch cyftaniadau esgyn ynghyd, ar rau y gwaiih gogoneddus hwu. Dros y Bwrdd, Síií'nchu II. Conk, Uyu'ijtld Wm. II. \Vvct>".i'Ki Ysg. Góheboí,